Måste hyresgästen visa fastigheten för spekulanter vid fastighetsförsäljning?

2018-10-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Om hyresvärden ska sälja fastigheten man bor i, hur långt innan ska han meddela hyresgästen? Även när det gäller visning av fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din fråga rör en bostadslägenhet.

De lagar som aktualiseras är den s.k. Hyreslagen i 12e kapitlet Jordabalken och Lagen om uthyrning av egen bostad (Privatuthyrningslagen). Om du hyr till exempel en bostadsrätt i andra hand så är chansen stor att det är Privatuthyrningslagen som gäller, såvida din hyresvärd inte hyr ut mer än en bostad eller hyr ut fastigheter inom näringsverksamhet. Hyr din värd ut fler än en bostad så gäller Privatuthyrningslagen endast för den första uthyrningen.

Du nämner inte vilken sorts bostad du hyr och därför redogör jag för båda alternativen.

Uppsägning enligt Privatuthyrningslagen

Gäller privatuthyrningslagen så har du rätt till 3 månaders uppsägningstid ifall Hyresvärden säger upp ditt avtal, och om avtalet löper på obestämd tid. Gäller avtalet för en bestämd hyrestid sägs avtalet upp vid hyrestidens utgång. Säger du som hyresgäst upp avtalet har du rätt till 1 månads uppsägningstid. Lagen är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att om ni har avtalat om längre uppsägningstid från hyresvärdens sida så gäller det, men ifall du vill säga upp avtalet. Är det fortfarande 1 månad. Vill hyresvärden sälja fastigheten du bor i ska denne alltså säga upp avtalet minst 3 månader i förväg innan försäljningen får ske.

Uppsägning enligt Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

I de fall Privatuthyrningslagen inte gäller eller om det är något denna inte reglerar så appliceras Hyreslagen istället (12 kap. Jordabalken). Enligt 4 § är uppsägningstiden för tillsvidareavtal för bostadslägenhet som huvudregel 3 månader. Är det ett tidsbestämt kontrakt kan hyresvärden säga upp:

-1 dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor

-1 vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men högst 3 månader

-3 månader i förväg om hyrestiden är längre än 3 månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Enligt 5 § har hyresgästen ALLTID rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om 3 månader om det är en bostadslägenhet.

Måste jag bereda fastigheten för visning?

Angående din fråga om visning så är det 12 kap. 26 § Jordabalken som är av intresse. Denna gäller även i de fall Privatuthyrningslagen är tillämplig, eftersom den senare inte reglerar just detta. I 26 § står det att Hyresvärden har rätt till tillträde till lägenheten för att utföra tillsyn och förbättringsarbeten. Det står även att när lägenheten "är ledig till uthyrning", dvs ska hyras ut på nytt, är den nuvarande hyresgästen skyldig att visa lägenheten. Detta gäller dock INTE vid försäljning av fastigheten, vilket framgår av lagkommentarer.

Eftersom det är en försäljning har du ingen skyldighet att visa lägenheten medan du fortfarande bor där, det innebär att du inte måste låta mäklare få tillgång till fastigheten eller behöver hålla den ledig för visning. Din nyttjanderätt innebär att du har full tillgång till fastigheten enligt avtalet fram till avflyttning, om det inte ska utföras förbättringsåtgärder etc.

Hoppas detta svar gav dig vägledning!

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1123)
2019-03-21 Kan hyresgästen kräva en successiv höjning av hyran?
2019-03-20 Vad innebär indirekt besittningsskydd?
2019-03-20 Får hyresvärden kräva tidigare inlämning av nycklar om hyresgästen redan flyttat?
2019-03-20 Kan hyresvärden kasta ut mig för att jag använt hens rum en gång?

Alla besvarade frågor (66922)