Måste hyresgästen betala hyra under uppsägningstiden även om denne har flyttat ut?

2019-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Om jag hyr ut min lägenhet i andrahand och min hyresgäst säger upp kontraktet och vill flytta ut direkt trots att hyran för månaden är betald, innebär detta att jag måste betala tillbaka hyran till hen trots att vi har ett kontrakt som säger 1 månads uppsägningstid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.


Hyresavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut

Reglerna för vad som gäller om hyresavtal för lägenheter som hyrs ut i andra hand finns i 12 kap. jordabalken. Dessa regler är tvingande till hyresgästens förmån, vilket betyder att det inte går att avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen.

Med uppsägningstid menas den tid från det att hyresavtalet sägs upp tills det att det upphör att gälla. Fram tills uppsägningstidens slut gäller alltså fortfarande hyresavtalet, oavsett om hyresgästen bor kvar eller inte. Den lagstadgade uppsägningstiden är vanligtvis tre månader från nästa månadsskifte (12 kap. 4 § jordabalken) men det går att avtala om kortare uppsägningstid för hyresgästen, t.ex. en månad. I sådant fall är det avtalet som gäller.


Hyresgästen ska betala hyra under hela uppsägningstiden

Eftersom hyresavtalet fortsätter att gälla ända tills uppsägningstidens slut, har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten under den tiden. Med det följer också att hyresgästen är skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden, fram tills det att avtalet upphör att gälla. Då spelar det ingen roll om hyresgästen bor i lägenheten eller inte; hyran ska betalas ändå eftersom kontraktet fortfarande gäller. Så är fallet såvida inte hyresvärden går med på att hyresgästen slipper betala.


Sammanfattning

Hyresgästen ska betala hyra fram tills uppsägningstidens slut. Det gäller även om hyresgästen flyttar ut tidigare. Du behöver således inte betala tillbaka hyra för en period som inträffar under uppsägningstiden.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80507)