FrågaAVTALSRÄTTGåva31/01/2022

Måste givandet av en gåva skrivas ned eller meddelas till någon annan än gåvogivaren respektive gåvomottagaren?

Hej! Min fråga berör gåvor. Är det ett obligatoriskt krav att andra än gåvogivaren och gåvotagaren måste få veta när en gåva ges iväg, samt att det även måste skrivas ner?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Fullbordande och utfästelse av gåvor regleras i den s.k. Gåvolagen (GåvoL).

En gåva av lös egendom fullbordas genom att gåvan kommer i mottagarens besittning (detta följer av den s.k. traditionsprincipen) (2 § GåvoL). Något krav på att någon annan än gåvomottagaren underrättas finns inte för dess fullbordan.

Skriftlighet kan vara ett krav för att en utfästelse om gåva ska bli gällande. Då krävs att utfästelse skrivs i form av ett skuldebrev eller annan utfästelse och kommer i mottagarens besittning. Ett annat alternativ för att göra en utfästelse gällande är att denna manifesteras för allmänheten. I sistnämnda fall krävs således att någon annan än gåvomottagaren underrättas (dvs allmänheten) (1 § GåvoL).

För ytterligare funderingar, hör gärna av dig igen.

Vänligen,

Erika JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning