FrågaAVTALSRÄTTGåva30/10/2015

Måste gåvobrev av bostadsrätt bevittnas?

Måste gåvobrevet vara bevittnat ang. andel i bostadsrättslägenhet? Ångrar,att jag skrivit på Gåvobrevet ej bevittnat.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

För gåvobrev gällande bostadsrätt finns reglering i bostadsrättslagen. Gåvobrevet i sig kan ses som ett skriftligt avtal mellan gåvogivaren och gåvotagaren om det uppfyller de formkrav som finns angivna i lagen. Ett gåvobrev som inte är rätt utformat blir ogiltigt.

Ett giltigt gåvobrev för bostadsrätt ska enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen upprättas skriftligen samt undertecknas av båda parter. I gåvobrevet ska finnas uppgifter om den fastighet som överlåtelsen avser.

Bostadsrättslagen ställer inte upp några krav på att ett gåvobrev måste bevittnas!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning