Måste gåvobrev av bostadsrätt bevittnas?

2015-10-30 i Gåva
FRÅGA
Måste gåvobrevet vara bevittnat ang. andel i bostadsrättslägenhet? Ångrar,att jag skrivit på Gåvobrevet ej bevittnat.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

För gåvobrev gällande bostadsrätt finns reglering i bostadsrättslagen. Gåvobrevet i sig kan ses som ett skriftligt avtal mellan gåvogivaren och gåvotagaren om det uppfyller de formkrav som finns angivna i lagen. Ett gåvobrev som inte är rätt utformat blir ogiltigt.

Ett giltigt gåvobrev för bostadsrätt ska enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen upprättas skriftligen samt undertecknas av båda parter. I gåvobrevet ska finnas uppgifter om den fastighet som överlåtelsen avser.

Bostadsrättslagen ställer inte upp några krav på att ett gåvobrev måste bevittnas!

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (632)
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?
2020-06-26 Gåva som förskott på arv

Alla besvarade frågor (81705)