Måste gåvobrev av bostadsrätt bevittnas?

2015-10-30 i Gåva
FRÅGA
Måste gåvobrevet vara bevittnat ang. andel i bostadsrättslägenhet? Ångrar,att jag skrivit på Gåvobrevet ej bevittnat.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

För gåvobrev gällande bostadsrätt finns reglering i bostadsrättslagen. Gåvobrevet i sig kan ses som ett skriftligt avtal mellan gåvogivaren och gåvotagaren om det uppfyller de formkrav som finns angivna i lagen. Ett gåvobrev som inte är rätt utformat blir ogiltigt.

Ett giltigt gåvobrev för bostadsrätt ska enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen upprättas skriftligen samt undertecknas av båda parter. I gåvobrevet ska finnas uppgifter om den fastighet som överlåtelsen avser.

Bostadsrättslagen ställer inte upp några krav på att ett gåvobrev måste bevittnas!

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (664)
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap
2020-09-30 Måste jag betala gåvoskatt?

Alla besvarade frågor (85169)