Måste fullmakter vara bevittnade?

2019-08-24 i Formkrav
FRÅGA
Vi har en samfällighetsförening och till stämman kallas alla delägare. Vissa delägare avstår från att komma. De lämnar fullmakt till någon som skall företräda dem på stämman. Vi i föreningen anser att fullmaktsgivarens namnteckning skall vara bevittnad av två personer. Vad säger lagen? Måste en fullmaktsgivares namnteckning alltid vara bevittnad av två personer?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om fullmakt finns i 2 kap. Avtalslagen (AvtL).

Det finns inte några juridiska krav på hur en fullmakt ska vara utformad. En bra utgångspunkt är dock att den är tydlig, dvs att det enkelt ska framgå vem den är ställd till samt vilken rättshandling den omfattar. Det finns således inga särskilda villkor som gäller för att en fullmakt ska vara giltig, dvs det finns inget lagstadgat krav på att en fullmakt måste vara bevittnad.

Observera dock att du som motpart som ska acceptera fullmakten kan kräva att fullmakten ska vara bevittnad för att den ska gälla. Detta är framförallt vanligt hos banker som inte vill riskera att motta förfalskade fullmakter. Stöd för detta framgår av avtalslagens dispositivitet, dvs att avtalslagen tillåter parter att frångå lagens bestämmelser och krav genom avtal, överenskommelser och sedvänja.

Sammanfattningsvis kräver lagen inte att en fullmakt är bevittnad av två personer. Men det är ändå tillåtet att kräva det som motpart. I sådana fall får personen återkomma med en bevittnad fullmakt eller acceptera att inte få sin fullmakt mottagen.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (81726)