Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?

2020-02-19 i Fastighet
FRÅGA
Det har blivit bråk mellan bröder som äger en jordbruksfastighet. Två av oss vill inte längre hålla på med jordbruket, utan vill sälja sina delar. Den tredje vill ta över men vill inte betala något. Det finns ett gåvobrev från våra föräldrar. Där det står: Skulle någon av gåvotagarna vilja avyttra sin del i fastigheten, så skall andelen först hembjudas åt övriga delägare. För en köpeskilling motsvarande det vid tiden för överlåtelsen gällande tax.v. Jag har läst att gåvobrevet måste undertecknas av både gåvogivarna och gåvomottagarna. Brevet är endast undertecknat av gåvogivarna, ej av gåvomottagarna. Gåvobrevet är bevittnat av två personer och registrerat.Eftersom gåvobrevet ej är undertecknat av gåvomottagarna, kan man då anse att gåvobrevet ej är giltigt?Kan man i så fall gå till domstol och tvinga fram en försäljning i en auktion?Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB) där fastigheter regleras, samt Samäganderättslagen (SamägL).

Gåva av fastighet
Precis som du själv har konstaterat krävs det att gåvobrevet är undertecknat av båda parter, det vill säga såväl era föräldrar som er tre bröder, för att det ska vara giltigt. Eftersom detta inte har skett är således inte gåvobrevet giltigt, 4 kap. 1 och 29 §§ JB.

Samäganderätt
Jag tolkar det som att era föräldrar har gått bort och att ni nu äger jordbruksfastigheten tillsammans. Eftersom gåvobrevet inte var giltigt gäller istället samäganderättslagens regler om tvångsförsäljning. Enligt lagen har vem som helst av er delägare rätt att bestämma att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Detta sker vanligtvis i fall där man inte kan komma överens om fastigheten, precis som i ert fall, 6 § SamägL.

Svaret på din fråga är således ja, ni kan kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion med tanke på att gåvobrevet inte är giltigt. För att göra detta vänder ni er till Tingsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll