Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Hej Måste ett äktenskapsförord registreras även när ingen av makarna är folkbokförd i Sverige ? (en är svensk medborgare men båda är bosatta utomlands)

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskapsförord finn si äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt i Sverige (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Huruvida äktenskapsförordet kommer att gälla utomlands, där ni är bosatta beror på reglerna i det landet. Ni kan, i äktenskapsförordet, avtala om vilket lands lag som tillämpas vid bodelning till följd av separation eller dödsfall. Om ni avtalar om att svenska lagar och regler ska gälla så krävs det att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Nhi TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”