Måste ett äktenskapsförord registreras?

Hej. Jag undrar om ett äktenskapsförord är giltigt även om det inte registrerats hoa Skatteverket? Vi har skrivit ett hos en jurist men det registrerades aldrig, men vi har kvar dokumentet. Nu ska vi skiljas och är oense vad som gäller. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Regler om äktenskapsförords upprättande och giltighet finns i 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken.

I tredje stycket i den ovan nämnda regeln kan utläsas att äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. I samma stycke framgår även att ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ett äktenskapsförord får alltså som huvudregel ingen verkan förrän det blivit registrerat.

Rättslig vägledning avseende äktenskapsförord finner du även på Skatteverkets hemsida.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Om du önskar ytterligare rådgivning är du välkommen att ringa oss på Lawline på telefonnumret 08-533 300 04. För mer kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna finns det även möjlighet att boka en tid med en av våra jurister. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype.

Vänliga hälsningar,

Stina JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning