Måste en skola ha tillstånd för att kamerabevaka?

2020-01-20 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. Får min gymnasieskola sätta upp övervakningssystem på de allmänna utrymerna, där kamrorna är aktiva under skoltid? Jag känner att det är en kränkning mot personlig integritet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om tillstånd till kamerabevakning finns i kamerabevakningslagen. Din gymnasieskola måste ha tillstånd för att kamerabevaka, om allmänheten har tillträde till platsen som ska bevakas (7 § kamerabevakningslagen). En skolas reception är ett exempel på en plats dit allmänheten har tillträde. Där krävs alltså tillstånd för att kamerabevaka. En skolkorridor anses däremot inte vara en plats dit allmänheten har tillträde. Där behöver alltså skolan inte tillstånd för att kamerabevaka.

För att skolan ska få använda kamerabevakning krävs det att intresset av att bevaka väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli bevakade (8 § kamerabevakningslagen). Detta är en så kallad intresseavvägning. Intresseavvägning görs för att bedöma om det finns tillräckligt starka skäl för att kamerabevaka en viss plats. Det kan till exempel vara en plats där flera brott har begåtts den senaste tiden, till exempel att en viss del av en skola har utsatts för flera fall av skadegörelse (8 § andra stycket punkten 1 kamerabevakningslagen). Den som vill kamerabevaka en plats ska dock alltid ta hänsyn till människors personliga integritet.

Om du vill läsa mer om kamerabevakning, och vilka krav som gäller, rekommenderar jag att du går in och läser på Datainspektionens hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (354)
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?
2020-09-07 Hur vet man att brev till häktet når fram?

Alla besvarade frågor (84216)