Måste en myndighet svara på en skriftlig framställning med en egen skriftlig framställning?

2017-02-18 i Myndigheter
FRÅGA
Jag har skrivit ett skriftligt motiverat klagomål till en kommunal tjänsteman. Har jag rätt till ett skriftligt svar till mitt klagomål/ärende och vilken författningstext stödjer mig? Tjänstemannen nämligen påstår att han behöver inte ge ett skriftligt svar till utan det räcker med ett muntligt svar ( t.ex möte, samtal).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Det är myndigheten som själv avgör hur den svarar på ditt klagomål. Om ditt klagomål medför att myndigheten är tvungen att fatta ett formligt beslut (s.k. anhängighetsverkan) så ska den dock fatta och nedteckna ett beslut i frågan.

Rätt till skriftligt svar?

Jag kan inte ge något exakt svar på din fråga utan att veta exakt vilken typ av ärende ditt klagomål hör till. Vad jag kan konstatera är att förvaltningsmyndigheter har en viss serviceskyldighet.

Vad jag kan säga är att varje myndighet är skyldig att hjälpa enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) (förkortad FL).

Enligt 5 § första stycket FL är myndigheterna vidare skyldiga att ta emot besök och telefonsamtal från enskilda.

En myndighet är också skyldig att möjliggöra för enskilda att kontakta myndigheten genom fax eller e-post, enligt 5 § andra stycket FL. Samma bestämmelse kräver också att myndigheten ser till att kunna svara den enskilde på samma sätt (dvs., med fax eller e-post). Emellertid är det ändå myndigheten som i varje fall avgör hur den vill lämna sitt svar, utefter vad som är lämpligt.

Du har alltså sannolikt ingen rätt att få just ett skriftligt svar på ditt klagomål.

Rätt till skriftligt beslut?

Möjligen kan myndigheten vara skyldig att meddela ett formligt beslut med anledning av ditt klagomål. Ett sådant ska nedtecknas på något vis, även om de mer exakta kraven skiljer sig mellan olika myndigheter och ärenden. Denna myndighetens skyldighet förutsätter att ditt klagomål har s.k. anhängighetsverkan för myndigheten. Anhängighetsverkan kan t.ex. föreligga enligt bestämmelser i lag. Anhängighetsverkan kan också i vissa fall föreligga även utan särskilda bestämmelser, om den enskildes meddelande innebär en begäran om beslut för den enskilde själv.

Som jag förstår det från din fråga är ditt klagomål inget som skulle kunna leda till att myndigheten är skyldig att fatta ett formligt beslut. Jag kan dock tyvärr inte ge dig ett ordentligt svar eftersom jag inte har några närmare uppgifter om vilken typ av ärende ditt klagomål gäller, eller vad klagomålet innehåller.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med myndigheternas serviceskyldighet eller privat anhängigverkan är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95762)