Måste en förundersökning läggas ner när en avlyssning mot en misstänkt inte inneburit fler bevis?

Om en person blivit skäligen misstänkt och polisen avlyssnar personens telefon för att leta bevis för att kunna stärka misstankarna, men efter att ha avlyssnat telefonen inte lyckats hitta bevis så personen fortfarande är skäligen misstänkt, måste polisen lägga ner förundersökningen så fort som möjligt då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förundersökningar finns i rättegångsbalken (RB).

Svaret på din fråga är nej

Det finns ingen bestämmelse som säger att en förundersökning måste läggas ner efter att polisen avlyssnat en telefon men inte hittat några bevis.

Bestämmelser om förundersökningar

Lagen säger att en förundersökning ska påbörjas om att det finns anledning att anta att ett brott begåtts (23 kap. 1 § RB). En förundersökning ska enligt lagen läggas ner om det inte längre finns anledning att bedriva den (23 kap. 4 § 2 st.) Bestämmelsen är generell och innebär att den som bedriver förundersökningen själv kan avgöra när den anser att förundersökningen bör läggas ner, utan specifika regler. I många fall kan det dock handla om att det är omöjligt att få tag på någon misstänkt person eller att det inte längre finns någon misstanke om att ett brott begåtts.

I andra fall får en förundersökning läggas ner om den exempelvis kostar väldigt mycket eller om en person redan erkänt och accepterat en så kallad åtalsunderlåtelse (21 kap. 4 a § RB). I dessa fall behöver inte förundersökningen läggas ner, men förundersökningsledaren får göra det om den vill.

Min bedömning

Det avgörande för om en förundersökning läggs ner är om det finns en misstanke om brott och eventuellt en misstänkt person. Om en person fortfarande är misstänkt, bör faktumet att en avlyssning inte inneburit fler bevis mot personen inte spela någon roll. Min bedömning är därför att det finns liten möjlighet att en förundersökning läggs ner så länge en person fortfarande är skäligen misstänkt för ett brott.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo