Måste en förundersökning läggas ner när en avlyssning mot en misstänkt inte inneburit fler bevis?

2019-09-30 i Förundersökning
FRÅGA
Om en person blivit skäligen misstänkt och polisen avlyssnar personens telefon för att leta bevis för att kunna stärka misstankarna, men efter att ha avlyssnat telefonen inte lyckats hitta bevis så personen fortfarande är skäligen misstänkt, måste polisen lägga ner förundersökningen så fort som möjligt då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förundersökningar finns i rättegångsbalken (RB).

Svaret på din fråga är nej

Det finns ingen bestämmelse som säger att en förundersökning måste läggas ner efter att polisen avlyssnat en telefon men inte hittat några bevis.

Bestämmelser om förundersökningar

Lagen säger att en förundersökning ska påbörjas om att det finns anledning att anta att ett brott begåtts (23 kap. 1 § RB). En förundersökning ska enligt lagen läggas ner om det inte längre finns anledning att bedriva den (23 kap. 4 § 2 st.) Bestämmelsen är generell och innebär att den som bedriver förundersökningen själv kan avgöra när den anser att förundersökningen bör läggas ner, utan specifika regler. I många fall kan det dock handla om att det är omöjligt att få tag på någon misstänkt person eller att det inte längre finns någon misstanke om att ett brott begåtts.

I andra fall får en förundersökning läggas ner om den exempelvis kostar väldigt mycket eller om en person redan erkänt och accepterat en så kallad åtalsunderlåtelse (21 kap. 4 a § RB). I dessa fall behöver inte förundersökningen läggas ner, men förundersökningsledaren får göra det om den vill.

Min bedömning

Det avgörande för om en förundersökning läggs ner är om det finns en misstanke om brott och eventuellt en misstänkt person. Om en person fortfarande är misstänkt, bör faktumet att en avlyssning inte inneburit fler bevis mot personen inte spela någon roll. Min bedömning är därför att det finns liten möjlighet att en förundersökning läggs ner så länge en person fortfarande är skäligen misstänkt för ett brott.

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå21 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (384)
2019-10-17 Kan man få reda på om man är polisanmäld eller få information om processen?
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?

Alla besvarade frågor (73867)