Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Vi är ett företag utan kollektivavtal då vi bara varit 2 anställd. Nu har vi sagt upp 1 anställd och han är medlem i byggnads facket. Måste jag följa alla lagar och regler som byggnadsfacket kräver? Eller är det mer en försökan för överenskommelse när de pratar med mig?

Lawline svarar


Hej,

och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din arbetstagare är med i byggnadsfacket och om du som arbetsgivare därför måste följa de lagar och regler som facket kräver även om ni inte har kollektivavtal.

Vilka skyldigheter har du gentemot facket?

Du nämner att ni inte har något kollektivavtal vilket innebär att du och din arbetstagare i regel är fria att avtala om anställningen utan att ta hänsyn till facket eller något kollektivavtal (lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 26-27 §§ motsatsvis) Det som är viktigt i ditt fall är dock att arbetstagaren är medlem i byggnadsfacket vilket gör att du i vissa fall kan bli skyldig att förhandla med byggnadsfacket, även om ni inte har något kollektivavtal (MBL 13 §).

När är du skyldig att förhandla med byggnadsfacket?

Om du ska ta ett beslut som särskilt rör arbets- eller anställningsförhållandena för just din arbetstagare som är medlem i byggnadsfacket så är du tvungen att före beslutet förhandla med facket (MBL 13 § första stycket). Ett exempel på beslut som särskilt berör arbets- eller anställningsförhållandena är beslut om att omplacera arbetstagaren till annat arbete. Om beslutet gäller uppsägning på grund av arbetsbrist eller att en verksamhetsövergång ska ske så är du alltid tvungen att förhandla med facket som arbetstagaren är medlem i (MBL 13 § andra stycket). Denna regel är tvingande och därför kan du inte undkomma förhandlingsskyldigheten i de nämnda fallen (MBL 4 §).

Andra lagar som du är tvungen att följa

Utöver förhandlingsskyldigheten så finns andra tvingande regler som du i egenskap av arbetsgivare måste följa när det gäller din arbetstagares anställning, oavsett om din arbetstagare är med i facket eller inte. Några exempel på sådana regleringar är arbetsmiljölagen som stadgar vilka skyldigheter du som arbetsgivare har för arbetsmiljön på arbetsplatsen, diskrimineringslagen som innebär att du inte får diskriminera arbetstagaren på grund av kön, etnicitet med mera och anställningsskyddslagen som reglerar hur uppsägningar ska gå till och i vissa delar är tvingande. Det kan vara så att byggnadsfacket har påpekat att du måste följa någon av dessa eller någon annan tvingande regel, vilket du alltså är skyldig till oavsett vad byggnadsfacket säger.


Hoppas svaret är till hjälp! Annars kan du alltid återkomma eller kontakta någon av våra jurister som kan hjälpa dig vidare.

Vänligen,

Felicia BjörckRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo