FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt01/10/2016

Måste det bli rättegång om en gäldenär bestrider ett betalningsföreläggande?

Hej

Detta gäller en person som är skyldig mig pengar

Jag har sänt in till kronofogden men detta går han emot ,skriver att det varit gåvor...

Jag har på sms att han lovat betala pengar och han har även skrivit att de är synd vi inte kan komma fram till något tillsammans men i nästa stund skriver han att han inte är skyldig mig

Han har även hotat mig att "ett Gäng ska ringa mig"

Hjälp vad gör jag?? Har swichat pengar han lånat till hans mor och kompisar har även betalt en hyra för honom som ocå Va ett lån..

Måste de bli rättegång??

Hur fungerar detta??


Lawline svarar

Hej, trevligt att du vänt dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Om jag uppfattar dig rätt så har du hos kronofogden ansökt om betalningsföreläggande. Personen som är skyldig dig pengar har då trots kronofogdens uppmaning bestridit skulden. För att ärendet ska fortsätta handläggas i tingsrätten måste du fyra veckor från det att du fick ta del av bestridandet meddela kronofogdmyndigheten att du önskar att ärendet ska överlämnas till tingsrätten. Du måste även betala en stämningsavgift till tingsrätten, se33-34 §§ lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Begär du inte att ärendet ska fortsätta handläggas hos tingsrätten kommer det avslutas hos kronofogdmyndigheten, se 37 §.

Har han hotat dig kan du göra en anmälan hos polisen. Polisen har då en skyldighet att starta en förundersökning vilket kommer leda till att han kallas till förhör. Förhöret kommer förhoppningsvis få personen att förstå att han bör göra rätt för sig. Har ni sinsemellan ett avtal som innebär att han ska betala tillbaka vad han lånat av dig bör han göra det och inte försöka slingra sig ur genom invändningar och olaga hot.

Observera att även om du skulle meddela kronofogden att du vill att ärendet ska gå vidare till tingsrätten kommer huvudförhandlingen att föregås av en förberedelse. Detta innebär att du och motparten kommer träffas vid ett muntligt sammanträde. Det muntliga sammanträdet kommer likna huvudförhandlingen till formen men du och din motpart kommer ges möjlighet att ställa fler frågor och reda ut oklarheter sinsemellan. Rätten kommer under sammanträdet att jobba för att ni ska förlikas. Det innebär att rätten gärna ser att er tvist kan lösas där och då och att någon huvudförhandling inte behöver hållas.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,


Vega SchortzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?