FrågaAVTALSRÄTTFormkrav29/11/2020

Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?

Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan kräva bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. I ett sådant fall behöver du vända dig till den banken ifråga för svaret på din fråga.

I fall där bevittnande krävs, innebär detta att ett bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen och oftast inte för att bevisa innehållet. Den som bevittnat en namnteckning kan komma att bli uppringd av exempelvis banken, där denne oftast behöver uppge vem som är fullmaktsgivare (den som ger en fullmakt) och fullmaktshavare (den som får en fullmakt) i fallet.

Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:

- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.
- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.
- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning.

Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.

Sammanfattningsvis beror din fråga på vilken typ av fullmakt det gäller. Det finns inget formellt lagkrav gällande bevittnande av namnteckning, förutom några undantag som jag listat här ovan. Vissa banker, myndigheter och företag kräver ändå att en namnteckning behöver bevittnas och då får man vända sig till dem för få svaret på vad själva bevittnandet innebär.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”