Måste bostadsrätt säljas för att skuldsanering ska beviljas?

2018-12-06 i Skuldsanering
FRÅGA
hej ! min rådgivare vill att jag ska ansöka om skuldsanering ,om skuldsanering beviljas ,måste jag sälja min bostadsrätt eller inte? var ska jag bo om jag blev utan lgh.vad ska jag göra då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder till Lawline med dina frågor!

Den rättsliga reglering som din berör din fråga är dels Skuldsaneringslagen, dels Barnkonventionen, och dels Europakonventionen. Den myndighet som hanterar skuldsanering är Kronofogdemyndigheten.

Som huvudregel gäller att en bostadsrätt ska säljas innan personen som äger den kan bli beviljad skuldsanering. Det finns dock omständigheter som kan påverka situationen så att skuldsanering beviljas trots att personens bostadsrätt inte sålts. Bedömningen av omständigheter ska utgå från den sökandes ekonomiska och sociala situation.

Den ekonomiska situationen

Bostadens nettoövervärde ska ligga till grund för bedömningen; är värdet högst ca 200 000 kr ska inte bostaden vara ett direkt hinder mot skuldsanering. Nettoövervärde ska beräknas med hänsyn till kapitalvinstskatt och eventuell uppskjuten kapitalvinstskatt, mäklararvode, flyttkostnader och andra kostnader som kan uppstå på grund av försäljningen. Beloppsgränsen är ett riktvärde och gäller som utgångspunkt.

Detta undantag från huvudregeln kräver att så kallad kvalificerad insolvens är uppfylld, alltså att personen inte kan betala sina skulder innan de förfaller och det inte enbart är tillfälligt. Det krävs att en helhetsbedömning visar att det är skäligt att skuldsanering beviljas trots att den sökande äger en bostadsrätt.

Den sociala situationen

Om bostadens nettoövervärde överstiger ca 200 000 kr kan sociala skäl göra att skuldsanering ändå kan beviljas, trots att bostaden inte sålts. Beroende på om den sökande har barn eller inte kan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) behöva tas hänsyn till.

Utifrån Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) ska den så kallade proportionalitetsprincipen tillämpas i bedömningen. Proportionalitetsprincipen innebär kortfattat att en åtgärd ska stå i rimlig proportion till det som skulle vinnas med åtgärden. Exempelvis kan en skuld med ett relativt lågt värde vara en orimlig grund för att en bostad säljs.

Alternativ bostad

Skulle din bostad behöva säljas, och det inte skulle bli några pengar över från försäljningen till att köpa en ny bostad, så blir alternativet att hyra en bostad. Hyra av bostad sker oftast via ett kommunalt bolag, ett privat bolag eller en privatperson. Beroende på vilken stad du bor i är det olika lätt eller svårt att hitta en ledig lägenhet.


Sammanfattningsvis

Huvudregeln säger att en bostadsrätt ska säljas före skuldsanering kan beviljas. Undantag kan göras om värdet är högst ca 200 000 kr eller om det finns vissa sociala skäl att ta hänsyn till. Dessutom ska åtgärden (att bostaden säljs) stå i proportion till beloppet på skulderna. Om det inte går att köpa en ny bostad får man söka efter en hyreslägenhet istället. Det är oftast enklast att kolla på din kommuns hemsida för att få reda på vilka hyresvärdar som finns i din kommun. Bostadsuthyrning av privatpersoner sker oftast via olika hemsidor som exempelvis Blocket eller via grupper i sociala medier som exempelvis Facebook.
Jag rekommenderar att du och din rådgivare kontaktar Kronofogdemyndigheten så att ni tillsammans kan gå igenom din situation och få mer information om skuldsanering utifrån just dina förutsättningar. Klicka här för att komma till Kronofogdens hemsida med kontaktuppgifter.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80615)