Måste båda vårdnadshavarna samtycka till att barnet ges vård?

FRÅGA
Får en 16-17 åring påbörja KBT-behandling hos leg psykolog utan sina vårdnadshavares samtycke, och/eller räcker det med den ena förälderns samtycke?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den behandlande verksamhet som psykologer bedriver, till exempel KBT-behandling, omfattas av begreppet hälso – och sjukvård. Det innebär att psykologer måste följa reglerna i bland annat hälso – och sjukvårdslagen (HSL) och patientlagen (PL). I PL finns det regler om att patienter måste samtycka till vård. I föräldrabalken (FB) finns det regler om vårdnadshavares bestämmanderätt över sina barn.

Huvudregeln är att båda vårdnadshavarna måste lämna samtycke

Vård får inte ges utan patientens samtyckte (4 kap. 2 § PL). Om patienten är under 18 år så är huvudregeln att båda vårdnadshavarna måste samtycka till vården (6 kap. 11 och 13 § FB). Det innebär i princip att en förälder kan säga nej till att barnet ska få påbörja KBT-behandling. I vissa akuta situationer spelar det dock ingen roll att någon av föräldrarna inte samtycker. Då kan sjukvårdspersonalen ändå ge barnet vård. Det kan till exempel vara om barnet riskerar att dö om barnet inte får vård.

I vissa fall räcker det med att den ena vårdnadshavaren samtycker

Om bara den ena vårdnadshavaren samtycker till vård, så kan den föräldern vända sig till socialnämnden och begära att socialnämnden tillåter vården (6 kap. 13 a § FB). Om KBT-behandlingen krävs med hänsyn till barnets bästa så kan socialnämnden tillåta behandling, trots att en vårdnadshavare inte samtycker. Barnets behov av KBT-behandling måste i så fall vara tydligt och påtagligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91260)