Måste arvsavstående bifogas bouppteckningen?

2017-10-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Om min bror som redan fått sitt arv i förskott ska göra arvsavstående till mig och min syster måste separat intyg bifogas bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I praxis har det uppställts vissa krav för arvsavstående. I det fall arvsskiftet ännu inte verkställts, krävs det att den som avstår arvet underrättar dödsboet som avståendet. Detta ska ske genom underrättelse till boutredningsman eller testamentsexekutor. Finns det ingen utsedd boutredningsman eller testamentsexekutor, ska övriga dödsbodelägare underrättas om arvsavståendet. Det kan även vara tillräckligt att arvingen anmäler sitt arvsavstående vid bouppteckningsförrättningen, även om samtliga dödsbodelägare inte är närvarande, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Jfr till det sagda NJA 1993 s 34.

Så egentligen behöver anmärkning endast göras i de fall inte alla dödsbodelägare är närvarande vid bouppteckningsförrättningen. Det är dock givetvis att rekommendera, att ni bifogar arvsavståendet i bevishänseende.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (347)
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv
2021-08-03 Hur avsäger jag mig min rätt till arv?
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (95724)