Måste arbetsgivaren meddela ifall jag inte får förlängt efter tidsbegränsad anställning?

Hej! Jag fick förlängt vikariat kontrakt dock bara en månad (tidsbegränsad). Innan det hade jag jobbat 7 månader. Samt att jag jobbade där från 2017 maj till 2017 december. Min fråga då är om det finns någon regel/lag, som säger att dom måste meddela mig att jag inte kommer få förlängt ytterligare igen. För hittills har det varit "vi vet inte än". Skulle det finnas någon regel/lag vad kan jag då/göra.

Tack.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor kring olika anställningsformer och uppsägning regleras i Lagen om anställningsskydd, även förkortad LAS. Dock kan ett gällande kollektivavtal många gånger gå före lagen enligt 2 § LAS. Därför är det viktigt att alltid som arbetstagare läsa vad som gäller enligt sitt kollektivavtal först, om det finns ett sådant. Mitt svar nedan kommer utgå från vad som gäller enligt lagreglerna då jag inte vet vad som är reglerat i ditt kollektivavtal.

Om tidsbegränsad anställning

Avtal om en tidsbegränsad anställning får lov att träffas för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS).

Arbetsgivaren ska efter påbörjandet av arbetet informera arbetstagaren om vilka villkor som är avgörande för anställningsförhållandet (6 c § LAS) samt lämna information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar (6 f § LAS).

När måste arbetsgivaren meddela att anställningen inte kommer kunna förlängas?

Enligt 15 § LAS ska en arbetsgivaren som inte kommer erbjuda fortsatt anställning för en arbetstagare som är tidsbegränsat anställd, att lämna besked om detta minst en månad före anställningens slutdatum. Det spelar ingen roll vad anledningen är till varför arbetstagaren inte kommer få fortsätta.

Rätten till besked gäller om arbetstagaren totalt har varit anställd längre än 12 månader under en 3 årsperiod. Om arbetstagaren varit anställd kortare än så hos arbetstagaren har den inte sådan rätt att få ett sådant besked.

Om anställningstiden är så kort att besked inte kan lämnas en månad innan, bör arbetstagaren få veta beskedet direkt när anställningen börjar istället.

Vad gäller för dig?

Om du har rätt till att få beskedet av din arbetsgivare men inte fått ett sådant, innebär det rätt till skadestånd enligt 38 § LAS från den arbetsgivaren. Skadeståndet ska motsvara summan för lön för den tiden som beskedet lämnas för sen enligt lagen och allmän ersättning för kränkningen. Detta finns uttalat i ett tidigare rättsfall från 1977. Ett yrkande om skadestånd enligt LAS ska tas upp i Arbetsdomstolen.

I ditt fall var förlängningen endast en månad, och då ett besked ska lämnas tidigast en månad i förväg bör du såfall fått besked när du påbörjade anställningen.

Dock! har arbetsgivaren ingen skyldighet att lämna besked till dig om du inte uppfyller det kravet på kvalifikationstid som ställs upp i lagen. Kravet är uppfyllt om du har arbetat under tidsbegränsade anställningar under totalt 12 månader under de senaste 3 åren. Då jag inte vet under vilka villkor dina tidigare anställningsperioder hos den arbetsgivaren varit kan jag inte svara på om du uppnår kravet eller inte. Om arbetstagaren begär det är dock arbetsgivaren enligt 6 g § LAS skyldig att lämna information om arbetstagarens sammanlagda arbetstid. Det innebär att din arbetsgivaren ska lämna information för att få veta om du uppfyllt kravet eller inte, om du efterfrågar det.

Sammanfattning: Om du har uppfyllt kravet för att få rätt till besked från din arbetsgivare OCH ett sådant besked inte har lämnats till dig, har du rätt till skadestånd för den kränkningen. Om du inte har uppfyllt kravet hade arbetsgivaren inte skyldighet att meddela dig om du kan få förlängt eller inte, och verkar inte ha gjort något fel i den här situationen trots att det kan verka otryggt för dig som arbetstagare att inte få längre förbehållning.

Glöm inte kolla i ditt kollektivavtal om din situation regleras på ett annorlunda sätt där!

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Om du har ytterligare eller andra frågor är du välkommen att ställa fler till oss här på Lawline!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo