Måste arbetsgivaren informera arbetstagaren i förtid vid avbrytande av provanställning?

2021-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!I en av de organisationer som jag jobbade i för några år sedan har en del provanställda fått sluta på grund av att de inte klarade att hantera arbetsuppgifterna.De provanställda informerades enbart muntligt men i boken "Rätt arbetsrätt 2021" som jag använder nu när jag studerar till HR-Specialist hittar jag flera mallar som är avsedda för att skriftligt informera arbetstagaren om att man avslutar provanställningen och det finns även en mall som är avsedd för att informera arbetsgivarens fackförbund om varsel.Vad gäller egentligen vid avslutning av provanställning?Tusentack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå i som mest sex månader (se 6 § första stycket LAS). En provanställning är en för arbetstagaren osäker anställningsform i och med att arbetsgivaren när som helst under prövotiden får avsluta provanställningen, om inte annat avtalats. (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för detta och behöver inte heller uppge skälen för avbrytandet till arbetstagaren.

I princip kan alltså arbetsgivaren avbryta en provanställning med vilka skäl som helst och arbetstagaren har heller ingen rätt att få reda på vilka skäl som ligger bakom beslutet. Det finns vissa undantag till ovanstående; arbetsgivaren får inte avbryta en provanställning i förtid om det sker på grund av diskriminering eller genom en föreningsrättskränkning. Att avbryta en provanställning för att arbetstagaren inte klarar av att hantera arbetsuppgifterna är emellertid något som arbetsgivaren är helt fri att göra.

Även om en provanställning får avbrytas i förtid finns det vissa ordningsföreskrifter som arbetsgivaren måste förhålla sig till. Ett besked om avbrytande av provanställning i förtid måste lämnas till arbetstagaren minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad måste arbetsgivaren i samband med denna underrättelse även varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör (se 31 § LAS).

Dessa underrättelser är dock som sagt enbart ordningsföreskrifter. Att arbetsgivaren försummar dessa förpliktelser innebär således inte att den provanställde har rätt att fortsätta sin anställning. Den provanställde kan emellertid kräva skadestånd av arbetsgivaren för åsidosättandet av dessa förpliktelser (se 38 § LAS).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (807)
2021-11-30 Vad gäller vid provanställning?
2021-11-22 Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?
2021-11-16 Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist
2021-11-02 Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Alla besvarade frågor (97636)