FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 31/10/2021

Måste arbetsgivaren förelägga rast under arbetsdagen?

Hej!

Har en undran bara.

Får en arbetsgivare dra av för rast även om man inte har någon?

Kör taxi på heltid med timlön.

Dom säger nu att dom kommer dra av för rast 30 min om dagen även om man inte har rast. Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vad som gäller angående rätten till rast under en arbetsdag.

I mitt svar kommer jag utgå från arbetstidslagen som reglerar rätten till rast. Lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som går före lagen, (3 § arbetstidslagen). Det är därför klokt att först kolla upp om ett kollektivavtal finns och vad som föreskrivs i det.

Arbetstagare har rätt till rast enligt lag
Enligt lag har en arbetstagare rätt till rast efter fem i följd arbetade timmar. Rasten innebär ett avbrott från den ordinarie arbetstiden och arbetstagaren inte är skyldig att kvarstanna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är enligt lagen även skyldig att på förhand ange rasternas längd och förläggning på ett så noga sätt som omständigheterna medger, (15 § arbetstidslagen). Lagen anger däremot inte hur lång denna rast ska vara men enligt arbetsmiljöverket bör en rast vara minst 30 minuter.

Som svar på din fråga är det alltså enligt lag rätt av arbetsgivaren att förelägga 30 minuter rast om du arbetat fem timmar i streck, oavsett om du tar rasten eller inte. Eftersom du enligt lag dock har rätt till rast föreslår jag att du inte arbetar under den oavlönade tiden.

Måltidsuppehåll
En rast får bytas ut mot måltidsuppehåll vid händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren, exempelvis med hänsyn till arbetsförhållandena eller sjukdomsfall. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren inte har rätt att lämna arbetsplatsen och kan behöva arbeta under sitt uppehåll. Denna tid räknas däremot in i arbetstiden, det vill säga att arbetstagaren har rätt att få betalt för måltidsuppehåll, (16 § arbetstidslagen).

Pauser
Utöver rasten har arbetsgivaren också en skyldighet att se till att arbetstagaren får pauser som behövs beroende på arbetsförhållandena. Dessa pauser räknas dock in i arbetstiden, (17 § arbetstidslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare