Måste arbetsgivare tillhandahålla parkeringsplats för funktionshindrade

2021-08-31 i Övrigt
FRÅGA
Måste en arbetsgivare tillhandahålla en parkeringsplats till en arbetstagare som har parkeringstillstånd för funktionshindrade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om det inte framgår av anställningsavtal eller kollektivavtal att arbetsgivaren ska tillhandahålla parkeringsplats för arbetstagare som är funktionshindrade så åligger detta inte arbetsgivaren.

I detta fall kan det dock vara relevant att se över diskrimineringslagen (DiskL). I 1 kap. 4 § DiskL framgår det att arbetsgivare har ett ansvar att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att de funktionshindrade ska vara i en jämförbar situation som de utan funktionsnedsättningen. Åtgärdens kostnader och anställningens varaktighet ska dock stå i proportion till det besvär personen som är funktionshindrad lider av att åtgärden inte vidtagits, för att en sådan åtgärden ska behöva genomföras av arbetsgivaren. Det blir således här en fråga om kostnaden för att förse funktionshindrade personer med parkeringsplats står i proportion till ovanstående besvär.

Vad innebär detta i denna situation: Med hänsyn till kostnaden som en parkeringsplats skulle innebära, så skulle jag i detta fall hävda att en sådan åtgärden inte står i proportion och att arbetsgivaren inte måste tillhandahålla parkeringsplatsen.

Tack för er fråga och stort lycka till i framtiden

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96510)