Måste anställningsavtalet vara skriftligt?

2020-05-23 i Anställningsformer
FRÅGA
Om.man har börjat arbeta på en arbetsplats innan anställningsavtal skrivs. Får arbetstiden innan avtalet räknas med?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring anställning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS).

Ett anställningsavtal är giltigt oavsett form, även ett muntligt avtal är därmed bindande. Det är därmed okej att inte få skriftliga anställningsavtal eller annan skriftlig information vid själva anställningstillfället. Arbetstagaren ska dock inom en månads tid få skriftlig information från arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, 6c § första stycket LAS. Ett muntligt anställningsavtal är precis lika bindande, men det är alltid lättare att bevisa vad som överenskommit om det finns ett skriftligt avtal.

När du får anställningsavtalet ska det framgå att du har börjat arbeta från den datum som du har gjort därmed arbetstiden ska räknas med. Jag tolkar ditt fall att avtalet har slutits genom muntligt överenskommelse innan du började arbeta och det skriftliga beviset får du efteråt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (735)
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?
2020-12-31 Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?

Alla besvarade frågor (88142)