Måste ambulansverksamhet utövas objektivt?

FRÅGA
Hej!Är ambulansverksamhet som regionen bedriver att anse som "offentliga förvaltningsuppgifter" som nämns i Regeringsformen 1 Kap, §9?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Måste ambulansverksamhet vara saklig och opartisk?

Enligt regeringsformen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter för att utföra den offentliga förvaltningen (1 kap. 8 § regeringsformen (RF)). Även regioner är kommuner (1 kap. 7 § RF). De som har ansvar för sjukvården är den eller de nämnder i regionen som utövar ledningen av sjukvården (7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen). Sådana nämnder räknas som myndigheter enligt 1 kap. 8 § RF.

Vård som tillhandahålls av regionen är att anse som en offentlig förvaltningsuppgift, och ambulansverksamheten i en region fullgör denna förvaltningsuppgift. Ambulansverksamheten är alltså skyldiga att beakta allas likhet inför lagen, samt vara sakliga och opartiska (1 kap. 9 § RF).

Sammanfattningsvis måste ambulansverksamhet uppfylla objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (277)
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?

Alla besvarade frågor (93108)