Måste äktenskapsförord registreras ?

FRÅGA
Om äktenskapsförord är ej registrerad på skatteverket,är den ogilltig?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs att det lämnas in till skatteverket senast en månad efter det att äktenskapsförordet skrevs (7 kap 3 § 3 stycket Äktenskapsbalk). Om detta inte har gjorts har äktenskapsförordet ingen verkan vid en bodelning. Man kan dock skriva äktenskapsförord även efter att man ingått äktenskap, så om ni fortfarande är ense om vilket äktenskapsförord ni vill ha så är det inte för sent.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (927)
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap
2019-05-10 Sälja fastighet utan makes medgivande?
2019-05-09 Hur specifik måste man vara i ett äktenskapsförord
2019-05-09 Hur kan jag förhindra min egendom från att vara med i bodelning?

Alla besvarade frågor (69151)