Måste äktenskapsförord om enskild egendom ändras vid försäljning av fastigheten som är enskild egendom

Hej

vi äger 2 fastigheter tillsammans och är gifta.

Det finns ett äktenskapsförord om enskild egendom med undantag för gemensam bostad som ska ingå i giftorätt.

Min fråga är om äktenskapsförordet måste ändras om vi byter fastighet eller om de per automatik gäller de nya bostäderna.

I det senaste äktenskapsförordet är den fastighet vi ägde då namngiven.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ert nuvarande äktenskapsförord som reglerar att en av fastigheterna är enskild egendom gäller även för den situationen att ni skulle sälja någon av era fastigheter och köpa en ny i dess ställe. Regler om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ett äktenskapsförord kan precis som du skriver i din fråga reglera att en egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe presumeras att fortsatt vara enskild egendom. Det gäller så länge inget annat finns reglerat i äktenskapsförordet. Det här brukar kallas substitution eller surrogation (7 kap. 2 § 6 p. ÄktB). Så länge det finns ett samband mellan den nya egendomen och den ursprungliga enskilda egendomen så ersätter den nya den gamla. I praxis har konstaterats att det ska finnas ett samband mellan den gamla och den nya egendomen. Till exempel får inte den gamla egendomen ha förbrukats och att det är anledningen att man vill köpa en ny, i det fallet kommer den nya egendomen inte räknas som enskild egendom.

Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).

Sammantaget utifrån den information jag fått i din fråga skulle jag säga att om ni säljer den fastighet som är enskild egendom och köper en ny i stället så kommer den nya fastigheten att träda i den gamlas ställe och även den räknas som enskild egendom. Skulle ni ändå vilja ändra i ert äktenskapsförord och är överens om det är inte det några problem heller. Men som sagt ska inte det behövas i det fall ni köper en ny bostad i stället för den enskilda egendomen respektive den gemensamma som är giftorättsgods.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Moa SegerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning