FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/10/2019

Märkesvara var kopia - får jag pengarna tillbaka?

Hej!

Jag köpte nyligen en jacka på tradera, men det visade sig att det var en märkeskopia. Jag upptäckte detta 2 veckor senare när jag skulle stryka jackan. Jag har skickat meddelanden till säljaren, men han svarar inte. Jag undrar därför om det finns något juridiskt jag kan göra för att få pengarna tillbaka. Jag betalade via till ett privat swisch-konto, så jag täcks inte av traderas egen betalnings-försäkring.

Tack så mycket!


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att du har köpt varan i egenskap av privatperson av en annan privatperson och kikar därför på bestämmelser i Köplagen.

Fel på varan

Jackan avviker från vad du med fog hade förväntat dig vid ditt inköp, det vill säga att jackan skulle vara en äkta märkesvara. Därför kan jackan anses vara belagd med ett köprättsligt fel (17 § Köplagen). Jackan kan också anses vara felaktig om den avviker från vad som vid marknadsföring blivit utfäst, det vill säga att det skulle vara en äkta märkesjacka (18 § Köplagen).

Vidare kan nämnas att priset på jackan möjligtvis kan inverka i felbedömningen. Var prissättningen onormalt lågt för en märkesjacka så kan det anses att du vid köpet måste ha vetat om att jackan inte var äkta (20 § Köplagen). Detta skulle innebära att du inte kan åberopa något fel.

Ifall priset på jackan motsvarar den normala prissättningen på märkeskläder av samma slag så är min bedömning att du kan åberopa felet.

Förutsättningar för att få åberopa felet

För att kunna åberopa felet krävs att du har reklamerat i "rätt tid" (32 § Köplagen). Vad som anses med rätt tid varierar från vilken vara det rör sig om. Då märkeskopior kan vara svåra att upptäcka så kan din reklamation anses ha nått fram i rätt tid trots att det har gått två veckor. Reklamation innebär att du meddelar säljaren om att det är fel på varan.

Reklamation inom rätt tid behöver inte ske då försäljaren visste om att hen har sålt en falsk märkesvara och avsiktligt försökt lura dig (33 § Köplagen)

Kan du få pengarna tillbaka?

Då reparation, omleverans och prisavdrag inte kan ske i ditt fall så är det endast hävning av köpet som kan kvarstår (37 § Köplagen). Hävning förutsätter att felet för dig har väsentlig betydelse och att säljaren borde insett detta (38 § Köplagen). Din avsikt var att köpa en märkesjacka, därför kan faktumet att jackan var en kopia anses ha väsentlig betydelse. Köparen måste också ha insett att jackan var en kopia och att syftet med ditt köp var att köpa en märkesjacka.

Sammanfattning och slutgiltig vägledning

Min bedömning är att jackan troligtvis är belagd med fel och att du därför har rätt att få pengarna tillbaka. Du kan välja att gå vidare med detta genom en stämningsansökan. En process är dock oftast långdragen och kan bli oerhört dyr.

Min starkaste rekommendation är därför att till säljaren lägga fram de argument jag har lagt fram till dig. Chansen är att säljaren ger med sig när hen inser att du har belägg för dina påståenden och att nästa steg kan bli en stämningsansökan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo