Markanvändning inom detaljplanerat område.

2016-03-16 i Arrende
FRÅGA
Hej! 1969 utlovade kommunfullmäktige i Vittsjö utökning av tomt. Vi fick disponera kommunal mark i anslutning till vår tomt, förutsatt att denna hölls i ordning. Vittsjö kommun har sedan dess gått samman med Hässleholms kommun, och där hävdar man att ett sådant avtal gäller endast i 25 år, då det klassas som allmän platsmark. Vi åläggs nu att ta bort rabatter och växter efter 47 års nyttjande.Kan detta vara möjligt, och vad menas med "utan tidsbestämning" enligt en kommun? Är verkligen utan tidsbestämning tidsbestämd?Med vänlig hälsningPercy Olsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

I mina ögon gäller frågan bebyggelse inom en kommun. Markens användning regleras då av en detaljplan, se 1 kap. 3 § PBL. Med detaljplan likställs bl.a. stadsplaner och byggnadsplaner enligt äldre lagstiftning, se 17 kap. 4 § PBL. I fråga om upplåtelser som skett före den 1 juli 1987 gäller den äldre lydelsen vilken avsåg upplåtelser av mark inom stadsplan.

Som svar på din fråga så finns det en tidsbegränsning på 25 år för upplåtelse av fast egendom inom stadsplanerat område. Alltså kommunen kan bara upplåta mark i som längst 25 år åt gången, tiden kan dock förlängas men i ditt fall så verkar er markanvändning uppsagd.

Bakgrunden till att kommunen kan göra så här är för att detaljplanerade områden ofta behöver genomföra förändringar enligt lagstiftaren. Att tidsbegränsningen finns handlar om att samhällsutvecklingen i området ska kunna gå framåt. Tyvärr kan då ibland den enskilda personens (ditt) intresse behöva stå åt sidan.

Hoppas detta har gett dig svar, är något oklart så kommentera gärna nedan.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (206)
2021-02-10 Olika frågor med anknytning till bostadsarrende
2021-01-19 Har arrendatorn rätt att kräva att jag betalar hans fastighetsskatt?
2020-11-30 kan man säga upp arrendeavtal i förtid?
2020-11-27 Hyreshöjning av parkeringsplatser i en bostadsrättsförening, vad gäller?

Alla besvarade frågor (89822)