FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende16/03/2016

Markanvändning inom detaljplanerat område.

Hej! 1969 utlovade kommunfullmäktige i Vittsjö utökning av tomt. Vi fick disponera kommunal mark i anslutning till vår tomt, förutsatt att denna hölls i ordning. Vittsjö kommun har sedan dess gått samman med Hässleholms kommun, och där hävdar man att ett sådant avtal gäller endast i 25 år, då det klassas som allmän platsmark. Vi åläggs nu att ta bort rabatter och växter efter 47 års nyttjande.

Kan detta vara möjligt, och vad menas med "utan tidsbestämning" enligt en kommun? Är verkligen utan tidsbestämning tidsbestämd?

Med vänlig hälsning

Percy Olsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

I mina ögon gäller frågan bebyggelse inom en kommun. Markens användning regleras då av en detaljplan, se 1 kap. 3 § PBL. Med detaljplan likställs bl.a. stadsplaner och byggnadsplaner enligt äldre lagstiftning, se 17 kap. 4 § PBL. I fråga om upplåtelser som skett före den 1 juli 1987 gäller den äldre lydelsen vilken avsåg upplåtelser av mark inom stadsplan.

Som svar på din fråga så finns det en tidsbegränsning på 25 år för upplåtelse av fast egendom inom stadsplanerat område. Alltså kommunen kan bara upplåta mark i som längst 25 år åt gången, tiden kan dock förlängas men i ditt fall så verkar er markanvändning uppsagd.

Bakgrunden till att kommunen kan göra så här är för att detaljplanerade områden ofta behöver genomföra förändringar enligt lagstiftaren. Att tidsbegränsningen finns handlar om att samhällsutvecklingen i området ska kunna gå framåt. Tyvärr kan då ibland den enskilda personens (ditt) intresse behöva stå åt sidan.

Hoppas detta har gett dig svar, är något oklart så kommentera gärna nedan.

Med vänlig hälsning,

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”