Mammaledighet

2017-10-06 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej,Jag är apotekarstudent. Jag har praktik 6 månader från februari. Jag vill ta ut mammaledighet under juli månaden. Har jag rätt att ta ut mammaledighet under praktik perioden? Tack för svaret.
SVAR

Hej, tack för att du sökt dig till Lawline med din fråga!

Mammaledighet

Mammaledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Praktik är en typ av visstidsanställning och omfattas av lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 § föräldraledighetslagen har du som blivande mamma rätt att ta ut mammaledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Vidare är två veckor mammaledighet obligatorisk. Mammaledigheten behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas ut.

Anmälan och beslut om ledighet

Att tänka på är att du måste som arbetstagare anmäla till din arbetsgivare minst två månader före ledighetens början, detta framgår av 13 § föräldraledighetslagen. Vidare ska du enligt 14 § samma lag samråda med din arbetsgivare om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om någon sådan överenskommelse inte träffar om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten med arbetstagarens önskemål om det inte innebär en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Återgång i arbete

Du som arbetstagare får avbryta din påbörjade ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten. I de fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången i arbete högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Kolla med ditt universitet

Det vore även bra om du hörde av dig till universitetet för att se om det kan bli komplikationer med din ledighet om praktiktjänsten är obligatorisk i utbildningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?