Målsägandes skyldighet att närvara vid förhandling

FRÅGA
Jag är kallad till rättegång via videolänk som målsägande i bedrägeribrott.Jag känner att jag ej orkar, mentalt och fysiskt, närvara. Blir jag hämtar av polis eller bötfälls i sådant fall? Kan jag istället dra tillbaka min anmälan? Rättegång skall hållas om 1 vecka.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du har blivit kallad som målsägande till en rättegång i ett brottmål om bedrägeri, men att du på grund av ditt mentala och fysiska tillstånd inte orkar närvara.

Det går inte att dra tillbaka anmälan

Bedrägeri är ett brott som faller under allmänt åtal. Det betyder att det är åklagaren som för talan i målet och beslutar om det ska tas upp inför domstol eller inte (20 kap. 2 § rättegångsbalken och 20 kap. 6 § rättegångsbalken). Det gäller även om målsäganden vill dra tillbaka sin anmälan. Det finns alltså inget sätt för dig att dra tillbaka din anmälan och förhindra att målet tas upp till prövning.

Du måste närvara

Du är kallad till domstolen som målsägande (20 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken). Du har blivit kallad eftersom det antas att din närvaro kan vara av betydelse för utredningen. Åklagaren kan komma att behöva ställa frågor om händelsen och de skador som har uppstått för att kunna få bevis för sin talan. En målsägande som har blivit kallad till en rättegång måste närvara och riskerar annars att behöva betala vite (45 kap. 15 § rättegångsbalken). Att du ska närvara vid rättegången via videolänk bör inte ha någon betydelse.

Är du sjuk kan förhandlingen skjutas upp

Om du mår så pass dåligt att du känner att du inte klarar av att närvara vid rättegången, kan rättegången flyttas fram tills du mår bättre. Om du meddelar domstolen i förväg att du är sjuk, räknas det som en giltig ursäkt och du riskerar inte att behöva betala vite (32 kap. 6 § rättegångsbalken och 32 kap. 8 § rättegångsbalken). Du måste då kunna visa ett läkarintyg för att styrka att du har varit sjuk.

Du har rätt till en stödperson

Känner du att det är jobbigt att behöva närvara inför rätten har du rätt att få en stödperson med dig under rättegången (20 kap. 15 § rättegångsbalken). En stödperson får anlitas i alla slags brottmål där målsäganden ska höras. Stödpersonens uppgift är att vara moraliskt stöd åt målsäganden och kan bland annat begära att det görs en paus under en pågående förhandling.

Sammanfattning

Det finns ingen möjlighet för dig att dra tillbaka din anmälan och förhindra att målet tas upp till prövning. Eftersom du har blivit kallad till rättegången måste du närvara, annars riskerar du att få betala vite. Om du är sjuk kan förhandlingen flyttas fram ifall du meddelar domstolen i förväg och kan visa ett läkarintyg. Slutligen har du rätt att ta med dig en stödperson till huvudförhandlingen.

Jag hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (91)
2019-07-11 Skyldighet för misstänkt att infinna sig på rättegång. Även gemensam straffskala
2019-07-06 Parter i mål enligt 7 kap 4 § ÄB
2019-07-04 När har man rätt till en försvarsadvokat?
2019-06-28 Får jag som part kontakta en motpart med advokat direkt i en tvist?

Alla besvarade frågor (71166)