Målsägandes rätt vid nedlagd förundersökning

2015-04-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag har blivit utsatt för ett brott som jag anmält till polisen. Polisen har gjort en förundersökning och åklagare har sedan lagt ned målet. Jag har inte fått någon förklaring till varför man lagt ned målet. Inte heller är förundersökningen komplett, och det finns många vittnen som inte är förhörda. Jag vet ju att jag blev utsatt för brottet. Har inte jag rätt enligt lag att få reda skälen till varför åklagaren lade ned målet? Jag har nu begärt ut alla handlingar i förundersökningen, men nekas flera av handlingarna med hänsyn till sekrettesslagen.Har inte jag rätt att få ta del av handlingarna i förundersökningen när jag är målsägande enligt förvaltningslagen? Tack på förhand för svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du skall som målsägande bli tillfrågad om du vill bli underrättad om beslut som fattas angående förundersökningen, så som om den läggs ned eller när en huvudförhandling skall hållas. Detta finns det betsämmelser om i 13b § Förundersökningskungörelsen. Skälen till varför en förundersökning läggs ner är ofta för att åklagaren inte tycker att det finns tillräckligt med bevisning för att hålla någon skäligen misstänkt för brottet.

Om du som målsägande är missnöjd med åklagarens beslut kan du överklaga detta och få saken prövad av en högre åklagare. En så kallad överprövning av beslutet. Läs mer om detta här.

Alla har rätt att få ta del av handlingar från en förundersökningen eftersom detta är offentliga handlingar enligt 2:1 Tryckfrihetsförordningen. Finns det dock en risk för att utlämnandet av handlingarna kan försvårar rättsprocessen kan man dock belägga vissa handlingar med sekretess. Mer ingående om detta kan du läsa här.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig!

MVH

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (486)
2020-11-30 Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?
2020-11-29 Varför tar mitt ärende så lång tid?
2020-11-29 Finns man kvar i något register när förundersökning lagts ned?
2020-11-29 Misstänkts rätt att ta del av förundersökningsprotokoll

Alla besvarade frågor (86836)