Makes rätt till egendom

Jag har en bostadsrätt som jag köpte med min syster och jag står på kontraktet har min man rätt till den när vi skiljer oss . Han e inte skriven på den adressen eller något . Vi köpte den innan vi gifte oss kan jag jag ge min mamma ett gåvobrev så att hon står på kontraktet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till bostadsrätten vid skilsmässa

Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. I 7 kap. 2 § listas när egendom är att se som enskild, t.ex. om du har fått den i gåva eller till följd av äktenskapsförord. Eftersom du själv har köpt bostadsrätten är din andel av den giftorättsgods om ni inte har avtalat något annat genom ett äktenskapsförord. Att den utgör giftorättsgods innebär att din man har ett latent anspråk på den vid en bodelning. Du har alltså fortfarande äganderätten till den.

Så för att besvara din första fråga kan din man göra anspråk på bostadsrätten vid en skilsmässa, i alla fall att värdet av den ska tas upp som giftorättsgods i bodelningen. Här finns det regler om att en make i första hand har rätt att få egendom som denne önskar, 11 kap. 1 § Äktenskapsbalken.

Ge bort bostadsrätten som gåva

I 7 kap Äktenskapsbalken finns så kallade rådighetsinskränkningar, vissa åtgärder som kräver den andra makens samtycke. Exempel på detta är att ge bort fast egendom, pantsätta gemensamma bohag m.m. Bestämmelsen avser främst sådan egendom som utgör makarnas gemensamma egendom eller bohag. En definition av vad som är att se som gemensamt finns i 7 kap. 4 §. Eftersom din man inte är skriven på bostadsrätten och det inte tycks utgöra er gemensamma bostad så är den antagligen inte att se som sådan gemensam bostad som avses i 7 kap. 5 §.

Eftersom den inte utgör gemensam bostad och inte heller är fast egendom enligt lagens mening föreligger inga rådighetsinskränkningar. Du kan alltså genom gåvobrev överlåta din del av bostadsrätten till mor. Här bör dock observeras att det finns en vederlagsregel i 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken. Om en make genom gåva, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, har minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning (av praxis framgår att ca 10 % utgör gränsen för vad som inte är obetydligt), utan den andra makens samtycke kan det värde som gåvan motsvarar komma att läggas till som ett fiktivt belopp vid bodelningen. Kort sagt så kan du tvingas stå för den minskning av giftorättsgodset som gåvan inneburit.

Sammanfattning

Om ni inte har något äktenskapsförord är alltså bostadsrätten giftorättsgods och din make har ett latent anspråk på denna vid bodelning. Eftersom den inte utgör er gemensamma bostad finns inga inskränkningar i rådigheten och du kan överlåta bostadsrätten genom gåva. Dock kan den så kallade vederlagsregeln i 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken aktualiseras.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”