Makes rätt till arv

2017-11-19 i Make
FRÅGA
kan jag i ett testamente skriva att någon annan än min make ärver efter mig? Finns det någon laglott som man som gift alltid har rätt till. Det vill säga även om det testamente finns så har jag som make/maka rätt till viss procent?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att du inte har några barn.

Som efterlevande make har man oavsett vad som står i ett testamente rätt till fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln) enligt 3 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken. I det värdet inkluderas vad den efterlevande maken erhållit i bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Utöver basbeloppsregeln så kan du fritt förordna om ditt kvarlåtenskap och vem som ska få ärva dig.

Julia Zarour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (494)
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?
2021-11-23 Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?
2021-11-02 Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?
2021-10-31 Ärver makar före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (97522)