Makes medgivande vid försäljning av fastighet

2015-11-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag står som ägare av min fastighet 1/1. Nu ska jag sälja fastigheten och behöver tydligen medgivande av min f d make. Jag står som ägare och har förstått av jag skulle skrivit att huset var min enskilda egendom på bodelningsavtalet. Nu ska jag få till ett medgivande av min f d make om att få sälja. Var har han för rättigheter om han vägrar skriva på medgivandet. Har han äganderätt på halva huset ändå jag står som ägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar av din fråga att du och din f d make är skilda och att ni har delat upp egendom mellan er genom bodelning redan. I 7 kap 5 § äktenskapsbalken finns en begränsning för vad den ena maken får göra med makarnas gemensamma bostad. Den ena maken får inte utan den andra makens godkännande sälja fast egendom (fastighet) som utgör makarnas gemensamma bostad.

Eftersom att du äger hela fastigheten och det verkar som att ni är skilda och att fastigheten inte längre är er gemensamma bostad behöver du inte din f d makes tillstånd för att sälja fastigheten. Förutsättningen är såklart att bodelningen är klar och att hela fastigheten tillföll dig. Tillföll hela fastigheten dig har din f d make inte äganderätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll