Makes försäljning av gemensam bostad

Fråga 1. Kan den make som står som ensam ägare till en fastighet utan äktenskapsförord sälja huset utan den andre makens medgivande? Fråga 2. Kan samme övelevande make som står som ensam ägare utan äktenskapsförord och testamente sälja fastigheten utan att dela med sig till deras gemensamma barn.

Tacksam för svar via email då jag har nedsatt hörsel.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I äktenskapsbalken finns regler vad gäller försäljning av makars gemensamma bostad. Reglerna hittar du https://lagen.nu/1987:230#K7P4S1.
Där anges att en fastighet som makarna/en av makarna äger och som används som bostad anses vara en gemensam bostad. Vid försäljning av en sådan krävs i regel samtycke från den andra maken. Undantag från denna regel hittar du i 7-8 §§, t.ex. kan en domstol medge försäljning trots att den andra maken inte gett sitt samtycke.

Jag tolkar din andra fråga som att du undrar vad som skulle hända om maken utan ägande i fastigheten avlider och den överlevande maken vill sälja fastigheten. Då någon i ett äktenskap avlider sker en bodelning, i denna bodelning ingår allt giftorättsgods. Eftersom maken som står som ensam ägare inte har gjort huset till enskild egendom genom äktenskapsförord kommer huset att ingå i bodelningen. På så sätt kan ett värde tillkomma den avlidne maken beroende på vem som har mest giftorättsgods. I annat fall ser jag inget skäl till varför den överlevande maken inte skulle kunna sälja huset utan att dela med sig till barnen.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning