Makes egendom vid dödsfall

Min man köpte en bil under äktenskapet som är skriven på honom.

Han gick bort i somras och jag undrar om bilen räknas som hans el är den

vår gemensamma egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mellan makar figurerar två slags egendom, giftorättsgods och enskild egendom. De olika typerna av egendom får betydelse när makarnas egendom ska delas vid bodelning.

När en gift person avlider ska en bodelning göras mellan makarna enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1).

Vid bodelningen delas det sammanlagda nettovärdet giftorättsgods lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1) utgörs giftorättsgodset av allt vardera make äger, både själv och gemensamt, såvida egendomen inte är enskild. Enskild egendom är exempelvis egendom som makarna bestämt via äktenskapsförord ska vara enskild eller egendom som en make fått i gåva med villkoret att den ska vara makens enskilda, se 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).

Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ärver dock den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, även den enskilda egendomen. Ett undantag från detta är om arvlåtaren har särkullbarn, då har de rätt att få ut sin arvslott direkt.

En bil utgör giftorättsgods om inget annat är avtalat. I detta fall finns ingen information att bilen skulle vara enskild egendom eller att det finns några särkullsbarn och således ska hälften av bilens värde ingå i bodelningen. Bilen räknas alltså som er gemensamma egendom.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning