Makes arvsrätt vid särkullbarn

Hej! Jag har en fråga angående makes arvsrätt när det finns ett gemensamt barn och ett omyndigt särkullbarn. Har den efterlevande maken arvsrätt efter den avlidne maken och varför ärver han direkt när det finns ett särkullbarn? och vilka rättskällor stödjer detta? Jag har för mig att en make alltid har arvsrätt efter sin avlidne make men är det någon skillnad på direkt arvsrätt när det finns ett särkullbarn? Tack på förhand!!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Gällande arvsrätt när det finns såväl kvarlevande make, gemensamt barn samt ett särkullbarn efter den avlidne finns lagstöd i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB är den avlidnes barn dess närmsta arvingar och att flera barn ska ta lika del av arvet enligt 2 st. Detta innebär att som grundregel gäller att barnen till en avliden har rätt att ärva med lika delar. I detta fall skulle således det gemsamma barnet och särkullbarnet dela på arvet.

I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB återfinner vi den situation att den avliden var gift när han eller hon avled. Här gäller som grundregel att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, dock gäller att om den avlidna maken efterlämnar ett särkullbarn har det barnet rätt att få sin del av arvet direkt. Detta skulle i din fråga innebära att maken får ta del av halva arvet och särkullbarnet den andra halvan. I vissa fall kan särkullbarnet avstå från sin del av arvet för den efterlevande makens förmån, se 3 kap. 9 § ÄB. Har särkullbarnet avstått sin rätt från arvet får han eller hon senare rätt att del i den efterlevande makens bo när han eller hon avlider istället enligt reglerna i 3 kap. 2 § ÄB.

Här ska även tilläggas att när den efterlevande maken avlider har det gemensamma barnet rätt att få ut såväl arvet efter den först avlidna som efter den sist avlidna av dennes föräldrar, 3 kap. 2 § ÄB.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Hoppas du har fått insikt i rättsläget, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning