Makes arvsrätt och särkullbarn

Hej, Om ena maken avlider i ett äktenskap utan gemensamma barn, enskild egenom eller testamente, blir då den avlidnes levande förälder dödsbodelägare eller har föräldern och senare eventuellt syskon till den avlidna endast rätt till efterarv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller makar och arvsrätt är huvudregeln när den ena maken avlider att egendomen tillfaller den andra med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken, ÄB). Det innebär i stort sett full frihet för den efterlevande maken att råda över egendomen, med undantag för att testamentera den vidare. När den efterlevande maken sedan avlider ska den del som tillhörde den först avlidne istället tillfalla dennes arvingar. De har rätt till s k efterarv från den först avlidne.

Om makarna inte har några gemensamma barn kommer föräldrarna, och om någon av dessa alternativt båda inte är i livet, syskonen till den avlidne att ärva, precis som du skriver (se 2 kap. 2 § ÄB). Den efterlevande maken har dock förtur enligt regeln ovan vilket innebär att förälder alternativt syskon således kommer att få vänta på sitt arv tills även den efterlevande maken har avlidit. De får en rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB.

Tilläggas kan att den enda som egentligen har förtur framför efterlevande makes arvsrätt är s k särkullbarn, dvs. barn som inte är gemensamma utan enbart bröstarvinge till den avlidne. Dessa har enligt 3 kap. 1 § ÄB rätt att få ut sitt arv direkt (om de inte väljer att avstå sitt arv till fördel för efterlevande make enligt 3 kap. 9 § ÄB).

Hoppas du fått svar på dina funderingar.
Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning