FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake16/09/2015

Makes arvsrätt och efterarv

Jag är gift, har inga barn, har två föräldrar och två syskon som vardera har två barn. Jag har inte skrivit något testamente. Om jag skulle gå bort, vilka skulle ärva mig, och till hur stor andel?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Eftersom det inte finns några barn eller testamente, men du är gift så ärver enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) efterlevande make hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.

Om den avlidne har arvingar i antingen första arvsklassen (barn, barnbarn) eller andra arvsklassen (föräldrar, syskon, syskonbarn) har dessa rätt till efterarv när efterlevande make avlider enligt 3 kap. 2 § ÄB.

Vid de nu angivna familjeförhållandena blir det dina föräldrar som är efterarvingar och tar lika stor del. Det som skall utgå i efterarv är en kvotdel av den efterlevde makens kvarlåtenskap. Kvotdelen bestäms av hur mycket efterlevande make fick i arv med fri förfoganderätt.

Vänligen

Hanna SkoglundRådgivare