Makes arvsrätt då det finns ett barn från tidigare förhållande?

2017-10-14 i Make
FRÅGA
Makes arvsrätt då det finns ett barn från tidigare förhållande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Ett barn från tidigare förhållande som inte är makarnas gemensamma är s.k. särkullbarn. När det finns särkullbarn blir arvsituationen för efterlevande make lite speciell. Särkullbarn har nämligen rätt att direkt kräva ut sitt arv när deras förälder gått bort (ÄB 3 kap. 1 §).

Finns endast ett barn har detta barn rätt till hela arvet efter sin förälder (ÄB 2 kap. 1 §). När föräldern går bort har barnet som nämnt rätt att få arvet direkt. Detta innebär att efterlevande make inte ärver något alls utan allt går till barnet.

Särkullbarnet kan avstå från rätten att direkt kräva ut arvet om denne vill, till förmån för efterlevande make (ÄB 3 kap. 9 §). I så fall ärver i stället maken hela arvet med ett slags försteg framför barnet. När även efterlevande make gått bort får barnet ut sitt arv efter sin förälder/den först bortgångne maken (ÄB 3 kap. 2 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (485)
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?
2021-08-22 Hur kan man säkra egendom till förmån för efterlevande make när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)