Makes arvsrätt då det finns ett barn från tidigare förhållande?

Makes arvsrätt då det finns ett barn från tidigare förhållande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Ett barn från tidigare förhållande som inte är makarnas gemensamma är s.k. särkullbarn. När det finns särkullbarn blir arvsituationen för efterlevande make lite speciell. Särkullbarn har nämligen rätt att direkt kräva ut sitt arv när deras förälder gått bort (ÄB 3 kap. 1 §).

Finns endast ett barn har detta barn rätt till hela arvet efter sin förälder (ÄB 2 kap. 1 §). När föräldern går bort har barnet som nämnt rätt att få arvet direkt. Detta innebär att efterlevande make inte ärver något alls utan allt går till barnet.

Särkullbarnet kan avstå från rätten att direkt kräva ut arvet om denne vill, till förmån för efterlevande make (ÄB 3 kap. 9 §). I så fall ärver i stället maken hela arvet med ett slags försteg framför barnet. När även efterlevande make gått bort får barnet ut sitt arv efter sin förälder/den först bortgångne maken (ÄB 3 kap. 2 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning