Makes arvsrätt

2017-01-21 i Make
FRÅGA
Hej!Jag är gift och vi har 3 gemensamma barnOm min make eller jag skulle avlida vad händer då med allt vi äger?Vi har hus värderat till 3 miljoner och skulder på huset 1,1 miljon. Jag är ensam lagfaren ägare till husetJag har också ett kapitalsparande på ca 350 000Hur stor del av våra tillgångar är barnens arvslott? Måste det utbetalas direkt vid dödsfall eller sitter efterlevande kvar i orubbat bo? Om inte är det något vi kan säkra genom testamente?Hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Det första ni behöver veta är att den här frågan handlar om makes arvsrätt. När någon av er dör, så ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen, det vill säga egendomen, enligt 3 kap 1 § första stycket Ärvdabalken. Detta är utgångspunkten, och detta gäller så länge ni bara har gemensamma barn. Något arv till era gemensamma barn ska alltså inte delas ut vid den första makens död.

Era gemensamma barn kommer att få så kallad efterarvsrätt efter den av er som avlider först. Detta betyder att när den efterlevande utav er slutligen också dör, så ärver barnen först hälften av den totala egendomen av den först avlidna, och sedan resterande hälft av den sist avlidna. Det här följer av 3 kap 2 § första stycket Ärvdabalken. Det kan vara en annan fördelning mellan er två makar än hälften om ni har s k enskild egendom, men ni anger inte att någon av er egendom är s k enskild egendom. Egendom är enskild egendom bara om man fått den genom testamente eller i gåva där det särskilt angivits att egendomen ska vara enskild egendom. Egendom kan också bli enskild genom att ni angett det i ett äktenskapsförord.

Barnen är som utgångspunkt de enda som ärver er då de är bröstarvingar, och deras arvslotter är en tredjedel vardera eftersom de är tre barn, enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken. En effekt av efterarvsrätten är dock att barnens arvslotter av arvet efter den först avlidna maken bestäms redan vid den första makens död, och man kan därför inte som efterlevande make bestämma över den delen av egendomen genom testamente 3 kap 2 § första stycket, sista meningen, Ärvdabalken. Om ni skulle vilja att barnen får en annan fördelning än lika stora arvslotter, så måste ni därför skriva testamente innan någon av er går bort för att vara säkra på att det ska bli den fördelning ni önskar.

Sammanfattning:

Den efterlevande maken ärver all egendom genom s k makes arvsrätt. Era barn får så kallad efterarvsrätt, vilket betyder att de kan få ut sitt arv efter den första maken först när den andra maken dör. Barnens arvslott är en tredjedel vardera, eftersom de är era tre gemensamma barn.

Vill ni att deras arvslott ska vara annan än en tredjedel vardera så kan ni upprätta ett testamente, och för att testamentet ska ha den effekt ni vill så bör ni göra det medan ni båda är i livet. Ni kan också genom testamente i viss mån bestämma att er egendom ska ärvas av någon annan än era barn.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente, så kan ni kontakta våra verksamma jurister.

Hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, kommentera gärna annars om ni undrar över någonting.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (473)
2021-06-24 Hur fungerar det att sitta i orubbat bo när det finns särkullbarn?
2021-06-21 Har efterlevande maken rätt att göra sig av med pengar som har tillfallit honom med fri förfoganderätt?
2021-06-01 Vad händer med vårt hur om min man avlider?
2021-05-31 Makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (93333)