Makes arvsrätt

2021-05-31 i Make
FRÅGA
Hej! Min make har gått bort. Vi har varit gifta i 10 år och har 3 barn varav två är våra gemensamma och det sista är min makes särkullbarn. Jag undrar om jag har rätt att få ut arvet innan barnen? Tack så mycket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om arvsrätt efter avliden make kommer de centrala lagen vara Ärvdabalk (1958:367) [ÄB] och Äktenskapsbalk (1987:230) [ÄktB].

Som huvudregel måste en bodelning förrättas innan ett arvskiftet kan ske (ÄktB 9:1 och ÄB 23:1). Vad som ska ingå i bodelningen framgår av 10:1 ÄktB.

Enligt 3:1 ÄB har den efterlevande make arvsrätt och denna rätt gäller framför gemensamma bröstarvingars arvsrätt. Detta innebär att du kommer att kunna ärva innan eran gemensamma barn. Detta ärver du med fri förfoganderätt (3:2 ÄB) vilket innebär att du inte får genom testamente eller förmånstagarförordnande, förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassa som du har fått i arv från avlidna maken. Den kvotdel av förmögenhetsmassa som du tillhandahåller med fri förfoganderätt ska tillfalla eran gemensamma barn efter din bortgång i form av efterarv (3:2 ÄB).

Vad gäller särkullbarnet, har hen rätt till att få ut sitt arv direkt vid först avlidna makens död (3:1 1 st. ÄB). Särkullbarnet kan även avstå från sin rätt till förmån för dig, dvs den efterlevande maken. Om särkullbarnet skulle avstå från sin rätt blir hen istället berättigad till efterarv vid din bortgång (3:9 ÄB)

Hoppas detta besvarade din fråga.

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (471)
2021-06-01 Vad händer med vårt hur om min man avlider?
2021-05-31 Makes arvsrätt
2021-05-31 Fråga om en ärvt egendom kan ingå i en bodelning
2021-05-21 Hur gör vi för att reglera giftorättsgods inom äktenskapet när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93136)