Makes arvsmöjlighet trots särkullbarn

Min make är 80 år och jag 67 år. Nu skall vi sälja en fastighet. Där är vi hälftenägare. Min man har 2 barn och jag är barnlös. Nu hävdar min man att vid arv efter honom så kommer jag att få behålla mina tillgångar samt få halva hans kvarlåtenskap och hans barn får den andra halvan.

Nu tror jag att det inte är så enkelt när barnen inte är mina.

Hur gör man för att inte mina tillgångar skall ingå i ett arvskifte?

Skall vi skriva var sitt testamente där jag testamenterar allt till honom så länge han är i livet och kan sen testamentera det till vem jag vill.

Skall han skriva ett eget testamente där han ger hälften till sina barn och den andra hälften går tillbaka till mig.

Jag vill bo kvar och inte tvingas sälja och flytta från det boende som vi kommer att ha framöver.

Det finns inga möjligheter att be arvingar till min man vänta med att ta ut sitt arv det har en av dem redan klargjort.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver efter din man?

Finns det inget testamente skrivet kommer arvssituationen att regleras utifrån ärvdabalken (ÄB) (se lagen här).

Om man är gift är huvudregeln enligt 3 kap 1 § ÄB att man som efterlevande ärver sin bortgångne make. Däremot om det finns särkullbarn så gäller huvudregeln endast om särkullbarnen väljer att inte ta ut sitt arv direkt. Om särkullbarnen skulle välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken har de rätt till efterarv enligt 3 kap 9 § ÄB.

Om du och din man inte har skrivit något testamente är det som huvudregel du som kommer att ärva honom. Om särkullbarnen, som du nämner i frågan, kommer att ta ut sitt arv direkt ärver du tyvärr ingenting från din man.

Dina tillgångar

När ett äktenskap upplöses, till exempel som vid den ena makens död, ska det göras en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) (se den lagen här). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Vid en bodelning som ska ske på grund av den ene makens död kan den efterlevande maken begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods och att ingen delning på så sätt ska ske (12 kap 2 § ÄktB).

Om din man skulle gå bort kan du alltså begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods och dina tillgångar kommer på så sätt fortsätta att tillhöra dig och inte ingå i arvskiftet efter din man.

Testamente

För att garantera att efterlevande make får ärva när det finns särkullbarn kan makarna upprätta ett testamente. En make som är förälder till särkullbarn, men som vill att den andra maken ska ärva, kan testamentera sin kvarlåtenskap till den andra maken. Särkullbarnen kan inte göras arvslösa men har då endast rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap 1 § ÄB (laglotten utgör hälften av arvslotten).

Din man kan alltså testamentera sin kvarlåtenskap till dig och du kommer då ärva det som inte utgör särkullbarnens laglott. Detta skulle kunna underlätta att du kan bo kvar i det boende som ni kommer att ha framöver eftersom en del av din mans egendom skulle tillfalla dig.

Din man kan också välja att testamentera hälften till dig och hälften till sina barn som du nämner i frågan, det väljer han själv hur han vill göra. Det som är bra att komma ihåg är att oavsett hur han väljer att testamentera kommer barnen alltid att ha rätt till sin laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning