Make ärver före alla utom särkullbarn

2019-01-15 i Make
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga avseende arvsregler. Fråga A A avlider och efterlämnar maken B samt syskonen C och D. A har vid dödsfallet egendom till ett värde av 400 kr och B till ett värde av 800 kr. Allt är giftorättsgods och B kräver att få behålla sitt giftorättsgods (ÄktB 12:2). B ärver A till fullo då de inte har några gemensamma barn i enlighet med ÄktB 3:1. Är det korrekt? Fråga BNär sedan B avlider efterlämnar hon syskonet E. B egendom uppgår till 1500 kr. Vem ärver? Ärver syskonet E eller ärver även syskonen till A? Jag har titta på lagrum Ärvdabalken kap 3 § 2 samt kap 3 § 5.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga A

En make har arvsrätt före alla förutom s.k. särkullbarn (3:2 ärvdabalken). Detta innebär att även om B och A hade haft gemensamma barn skulle B ärva före dem. Det är endast barn som A har med någon annan (särkullbarn) som skulle ärva före B (3:1 ärvdabalken). Ifall A inte har några särkullbarn och det inte finns något testamente är det B som ärver allt. De syskon som A har kommer sedan att få s.k. efterarvsrätt (3:2 ärvdabalken). Detta innebär att om de fortfarande lever då B avlider kommer de att ha rätt att få ut arv efter A.

Fråga B

När B sedan avlider har först syskonen till A rätt att få ut sitt efterarv (3:2 ärvdabalken). Det som sedan finns kvar är kvarlåtenskapen efter B, vilket B:s syskon E kommer att ärva om hen är närmst levande arvinge (2:2 ärvdabalken). Hur mycket av B:s egendom som ska utgå som efterarv bestäms av hur stor kvotdel A:s arv utgjorde av egendomen efter hens dödsfall.

Efter arvet uppgick B:s egendom till 1200 kr. Av dessa kom 400 kr från arvet efter A. Arvet utgjorde alltså 1/3 av egendomen. Detta innebär att efterarvet efter A ska vara 1/3 av vad B ägde när hen avled (3:2 ärvdabalken).

Efterarvet motsvarar därmed 500 kr. A:s syskon får därför 250 kr var.

Resterande 1000 kr kommer B:s syskon att ärva.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (347)
2019-05-11 Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?
2019-05-03 Vem ärver min bostad?
2019-04-28 Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen
2019-04-24 Dödsbodelägarna är ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom

Alla besvarade frågor (69223)