Makas rätt till arv trots avliden make

2021-03-20 i Make
FRÅGA
Hej.Min far gick bort för några år sen och min farfar är avliden sen länge men nu har även farmor gått bort och då blir jag och mina syskon arvingar för våran fars del. Nu är det så att huset skall säljas och delas upp på mig och mina syskon och våra två farbröder, men nu har det kommit en fråga om inte vår mor skall ha en del av husförsäljningen då hon var gift med vår far när han gick bort. Stämmer detta? För vi vill ju inte göra fel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För arv gäller reglerna i ärvdabalken (ÄB) och det är alltså hit jag främst hänvisar mina svar.

I första hand ärver bröstarvingar, det vill säga arvlåtarens barn. Är barn avliden, träder dennes barn in i dess ställe (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du och dina syskon träder i din fars ställe, och inte din fars fru (er mor).

Mer än ovan krävs egentligen inte för att besvara din konkreta fråga, men för att ge kontext till "missförståndet"/"funderingen" om att er mor skulle ha ärvt ska jag även nämna följande: Utgångspunkten är att arv sker baserat på blodsband. En make/maka ärver endast med fri förfoganderätt om hens make avlider, men makan träder alltså inte in i makens ställe i exempelvis situationer som du beskriver. Det innebär att maken/makan inte ärver egendomen från den avlidne maken helt och hållet, utan man kan uttrycka det som att maken/makan får "ta hand om egendomen så länge", tills även maken/makan avlider, och först då fördelas arvet på den först avlidna makens arvingar (3 kap. 1 § ÄB). Om du är intresserad att läsa mer om detta kan du läsa det här svaret.

Hoppas du har fått ett tydligt svar på din fråga och att er situation löser sig.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (489)
2021-10-21 Vem ärver efter mig om jag är gift men har inga gemensamma barn med min make?
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

Alla besvarade frågor (96531)