Makas rätt att förfoga över dement makes egendom (arv)

FRÅGA
Hej Har en maka rätt att röra makens arv efter sin brors bortgång? Maken är dement och på hem!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskap medför inte några ändringar i egendomsförhållandena makar emellan utan den egendom en make får i arv eller gåva är enbart hans eller hennes egendom under tiden de är gifta. Det är därför endast maken som har rätt att förfoga över sin brors arv.

För att någon annan ska kunna råda över makens egendom måste först en god man eller förvaltare förordnas, vilken har behörighet att förfoga över huvudmannens egendom. Förordnande kan ske när någon på grund av t.ex. sjukdom behöver hjälp att råda över sin egendom, 11:4 & 11:7 Föräldrabalken och förutsättning för förordnande föreligger normalt när personen är dement.

Det finns alltså ingen rätt för en maka att förfoga över sin makes arv såvida hon inte även skulle vara hans god man eller förvaltare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll