makas arvsrätt vid äktenskapsförord

2016-07-17 i Make
FRÅGA
Min far och hans maka hade ett äktenskapsförord när de gifte sig 2011 att alla tillgångar de hade när de gifte sig skulle vara enskild egendom. Nu har min far avlidit, vilken arvsrätt har hans maka?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga utgår jag från att din far och hans maka skrev ett äktenskapsförord så att all egendom ägde de separat, det vill säga att det inte finns något giftorättsgods och således är det inte nödvändigt med en bodelning.

Arvsrätt för maka vid äktenskapsförord:

Vid en persons dödsfall där denna var gift finns det en paragraf som regleras vad som händer med personens kvarlåtenskap. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB)(se här) kommer all kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Således kommer, enligt huvudregeln, din fars maka ärva din faders enskilda egendom. Men! Eftersom du är ett så kallat särkullsbarn kommer du ha rätt att få ut ditt arv direkt enligt 3 kap. 1 § 1 st ÄB (se här). I och med detta kommer då makans arvsrätt uteslutas eftersom du är bröstarvinge till din far och ärver hela kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § 1 st ÄB (se här). Om det skulle vara på det viset att du var gemensamt barn skulle då makan ärva före dig och du skulle sedan ha rätt till efterarv när denna maka dör enligt 3 kap. 2 § ÄB,(se här).

Basbeloppsregeln:

Det finns dock en regel som kan göra att den efterlevande makans arvsrätt inte helt utesluts. Detta kallas basbeloppsregeln och stadgas i 3 kap. 1 § 2 st ÄB (se här). Denna regel innebär att den efterlevande makan har rätt till fyra basbelopp (cirka 160 000 kr), under förutsättning att makans grundbehov inte är tillgodosett på annat sätt. Om makan således äger enskild egendom till ett värde som överstiger 160 000 kr kommer denne inte få något från kvarlåtenskapen men om det understiger detta värde har den då rätt att få det resterande av den avlidnes kvarlåtenskap.

Ex: Anna och Anton är gifta med ett äktenskapsförord att alla egendom är enskild. Anton har endast ett barn och det är med en annan kvinna. När Anton dör tar detta särkullsbarn arvet (se ovan) men eftersom Anna endast har tillgångar som är värda 100 000 kr kan hon använda sig av basbeloppsregeln och således erhålla 60 000 kr från Antons kvarlåtenskap för att komma upp i 160 000 kr. Detta erhåller hon med fri förfoganderätt vilket innebär att barnet senare har rätt till efterarv när Anna senare dör.

Sammanfattningsvis är det på det viset att en efterlevande make ska enligt huvudregeln ärva kvarlåtenskapen från den avlidne, även om det endast är enskild egendom via ett äktenskapsförord. Men om den avlidne endast hade ett särkullsbarn har denna rätt att få ut hela arvet direkt och då kommer makans arvsrätt helt uteslutas om basbeloppsregeln inte används.

Hoppas detta gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Tack för svar! Jag vet att syftet med att de skrev äktenskapsförord var att min fars nya fru inte skulle få tillgång till hans pengar. Han kände inte till basbeloppsregeln, då hade han nog inte gift sig, gjorde det mest som en kl grej i samband med att han fyllde 90z Han trodde han skyddat allt till mig genom äktenskapsförordet, vilket han uttryckte till mig och hans fru var införstådd med det. Allt lösöre ärver jag enligt upprättat testamente. Far var 90 år när han gifte sig och de hann vara gifta 4,5 år. Vi har ju inte skiftat efter min mor. Har jag rätt att få ut mitt arv efter henne? Det känns väldigt orättvist med denna basbeloppsregel. Frun är 89 år. Jag tror ju inte att hon har förmågan att leva upp min fars pengar men hon har en son, han har ju förmågan att göra slut på fars pengar via sin mor!! Så vad är smartast när vi möts på bouppteckning om 1 vecka?? Tack på förhand Med vänlig hälsning, Ingemo Sörlin
2016-07-17 20:56
Hej igen! Ja detta med arv är ganska komplicerade frågor. Vi på gratisavdelningen på lawline är inte praktiserande jurister men det jag kan dra följande slutsatser (mina egna reflektioner) av att studerat lagen och litteratur närmare: Du har rätt till din moders arv före frun oavsett basbeloppsregeln eftersom du är gemensamt barn till dina föräldrar och din far har haft dessa pengar med fri förfoganderätt, se 3 kap 6 § Ärvdabalken. Problem här är att ni inte har skiftat efter er mor vilket jag även tolkar som att ni inte har gjort någon bodelning mellan er far och mor. Detta brukar man vanligtvis lösa genom att titta på bouppteckningen efter mor för att på så vis kunna titta vad din far ”faktiskt” ärvde av din mor. Alltså ska efterarvet från din mor inte blandas ihop med basbeloppet. Således tolkar jag det som att det den nya frun kan få tillgång på är kvarlåtenskapen från din far efter det att arvet från din mor har tilldelats dig. Detta med testamentet har tyvärr ingen verkan på basbeloppsregeln utan om nu den nya frun inte kommer upp till cirka 160 000 kr med sin enskilda egendom har hon en rätt att åberopa denna regel. Och det är sant att den nya frun kan skänka bort dessa pengar till vem hon vill eftersom hon har fri förfoganderätt med dessa pengar, det enda hon inte kan göra är att via testamente eller förmånstagarförordnande tilldela egendomen till annan när hon dör. Du har alltså fortfarande en rätt att få det den kvotdel som hon fick av ditt arv när hon dör, men den kan ju vara mindre om hon har skänkt bort delar av sin egendom. Det ska dock noteras att den efterlevande maken, den nya frun kan avstå att åberopa denna basbeloppsregel. Notera att detta är mina slutsatser i ett enskilt fall där jag inte har information om värdet på några tillgångar samt att det innehåller både giftermål, äktenskapsförord, efterarv, testamente, basbeloppsregeln samt bodelning som sammanväver med varandra. Detta gör att det är svårt att exakt svara då. Så jag tipsar dig att gå till en juridisk rådgivare eftersom detta fall är komplicerat. Det du kan börja med är att ringa lawlines telefonrådgivning där de kan hjälpa dig vidare, de har nummer 08-533 300 04 och öppet mån-ons 10-16 Jag hoppas du har blivit lite klokare av min kommentar även om det inte kanske på detaljnivå hjälpte dig men tänkte att jag skulle svara snabbt så du har tid att gå till en rådgivare eftersom det bara är en vecka kvar till bouppteckningen =) Mvh// Anton Magnusson
2016-07-18 20:38
Tack så hemskt mycket för ditt svar, hjälpte verkligen.
2016-07-19 14:23
Tack så mycket =) Hoppas allt löser sig! Vänligen// Anton Magnusson
2016-07-19 21:19
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85407)