Makas arvsrätt och förfogande över egendom innan bouppteckning

2015-10-29 i Make
FRÅGA
Hej . Jag har lite frågor. Min farfar gick nyligen bort. Han är gift med min farmor och bor i en köpt lägenhet. De hade 4 barn varav 2 söner som inte lever. Min pappa är död sedan 20 år tillbaka. Hur går det till med arv . Exempelvis dom har rensat lägenheten utan att jag + mina två syskon inte har varit med. Har vi rätt att vara med igentligen? Får dom sälja saker innan bouppteckning? Vad är våran rätt . Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arv hittar du i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Eftersom din farfar var gift med din farmor vid sin bortgång, innebär detta att din farmor ärver all kvarlåtenskap efter din farfar, se ÄB 3 kap. 1 § här. Hon ärver din farfars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att hon har rätt att sälja, förbruka, byta bort egendomen, eller ge bort den i gåva, men hon kan inte testamentera bort egendomen (dvs arvet efter din farfar). Huvudregeln är att gemensamma barn till gifta par när en av föräldrarna avlider måste vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande makan också avlider. Om ett testamente dock finns efter din farfar, gäller detta vilket kan ändra situationen något. Allt detta innebär i ert fall att din farmor och farfars 4 barn (alltså de två barnen och sedan de två avlidna sönernas barn, dvs bland annat du och dina syskon) kommer att få ut arvet efter både er farmor och farfar har avlidit.

Angående försäljning av vissa saker innan bouppteckningen. Din farfars tillgångar och skulder när han avled finns sedermera i ett dödsbo, som är en juridisk person. Detta dödsbo ska förvaltas av dödsbodelägarna tillsammans, och ingen får alltså sälja andelar ur dödsboet utan att de andra vet om detta innan arvskiftet har skett. Allt sådant måste beslutas om gemensamt. Dödsbodelägare kan vara den dödes maka, arvingar och testamentestagare, se ÄB 18 kap. 1 §. Vilka som är dödsbodelägare fastställs vid bouppteckningen. Eftersom din farfar i detta fall var gift, innebär det dock att din farmor kommer att bli ensam dödsbodelägare då hon ärver allt som efterlevande maka. Det innebär att det då är hon som ensam förvaltar dödsboet, och hon kan således ta beslut om hur det ska förvaltas själv. Någon annan ska inte vara inblandad i de beslut som tas rörande egendomen.

Vid bouppteckningen ska dödsboets skulder och tillgångar redas ut, och bouppteckningen ska sedan skickas in och registreras av Skatteverket. Om det då fattas egendom så att uppgifterna inte stämmer, kan det bli aktuellt med frågor om det kan röra sig om tex. förskingring eller bedrägeri. Det måste även finnas nog med tillgångar kvar för att skulderna ska kunna betalas, annars kan dödsbodelägaren bli skyldig att personligen betala skulderna till de eventuella borgenärer som finns.

Som du märker kan denna fråga bli relativt komplicerad beroende på de exakta omständigheterna och vad som faktiskt har hänt (tex vilka är "dom" som har rensat lägenheten och sålt saker). Om era problem kvarstår och ni behöver hjälp med att lösa dem, rekommenderar jag er att inhämta råd från en jurist specialiserad på familjerätt för att kunna säkerställa att allt går rätt till i denna situation. Detta kan tex göras genom att klicka på knappen "boka" här uppe till höger.

Jag hoppas att detta gav något svar på din fråga och att er eventuella kvarstående problem löser sig.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (440)
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (85201)