Makars ekonomi

FRÅGA
Hej Nu är det så att jag gift och min man låna ut pengar till vän, nu är det så han säger att jag inte har med det att göra men jag tycker att jag har det eftersom vi är gifta. HAR JAG FEL SOM LÄGGER MEJ I?????? Gemensam ekonomi har vi.....
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars ekonomi med mera regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB), här.

I ÄktB 1 kap 3 § stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Från denna regel finns en del undantag i ÄktB 7 kap 5 §. I den bestämmelsen stadgas att en make får inte utan den andre makens samtycke...
- avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad
- avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad
- avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag.

Den situationen att din make vill lämna ett lån till en utomstående person är alltså inte en av de situationer som enligt lag kräver ditt samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88136)