Makars egendom och äktenskapsförord

FRÅGA
Hej. Jag är gift med en Vietnamesisk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill att vi ska ha helt separerade ekonomier, så att ingen av oss kan bli ansvarig för den andres skulder, etc. Är det äktenskapsförord vi behöver? Gäller ett sådant även framtida inkomster eller skulder? Hon ska snart flytta tillbaka till Vietnam och inte vara skriven på min adress längre, men vi funderar på att fortfarande vara gifta.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om makars ekonomi behandlas i Äktenskapsbalken som du hittar här

I Äktenskapsbalken 1:3 sägs att var make ska rå över sin egendom och svara för sina skulder. Även om ni är gifta är ni fortfarande två ekonomiskt självständiga individer och era skulder och tillgångar blandas inte automatiskt ihop för att ni är gifta. Däremot kan att ni är gifta med varandra och dessutom bor ihop spela roll om någon av er har skulder som går till utmätning. Då kommer det förutsättas att den lösa egendomen i ert hem tillhör den maken som har skulden, och det är alltså upp till er att bevisa att så inte är fallet, Utsökningsbalken 4:19, här. Därför kan det vara bra att behålla kvitton osv på större inköp för att hålla koll på vem som äger vad.

Ett äktenskapsförord kommer inte ändra era ägandeförhållanden eller skulder. Det ett äktenskapsförord gör är att ändra på den i lag stadgade fördelning av er egendom som sker vid dödsfall eller skilsmässa. Utan äktenskapsförord kommer all er egendom läggas samman och delas på två när äktenskapet upplöses, ÄktB 11:3. Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att viss eller all er egendom ska vara enskild egendom och undantas från den här delningen, ÄktB 10:1 och 7:2. I äktenskapsförordet kan anges att även framtida inkomster och egendom skall vara enskild.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller mer ingående diskutera er ekonomiska situation med en jurist kan ni boka tid här på hemsidan, lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82781)