Makars arvsrätt och särkullbarn till den sist avlidna maken

2015-10-03 i Make
FRÅGA
Hej.Mina svärföräldrar är gifta,ej något skrivet inbördes,svärfar har ett särkullbarn,tillsammans har dom två barn.om svärmor dör först så ärver svärfar allt ?Om sedan svärfar dör,delas då arvet på tre poster?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du skriver att det inte är något skrivet inbördes så utgår jag från att ingen av dina svärföräldrar har något testamente.

Frågor om arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB). Av 2:1 ÄB framgår att närmaste arvingar är den avlidnes barn. Detta innebär att när någon som har barn dör, så är huvudregeln att barnen ärver kvarlåtenskapen. Av 2:1 st. 2 ÄB framgår vidare att barnen som huvudregel ska dela lika på kvarlåtenskapen.

Av 3:1 ÄB framgår dock vidare att om den som avlidit var gift, så ska den efterlevande maken ärva den avlidnes tillgångar. Detta innebär att om din svärmor dör först så kommer din svärfar att ärva all hennes egendom. Arvet efter din svärmor kommer att fördelas till din svärmors barn när din svärfar senare dör.

När din svärfar senare dör så kommer först en andel som anses ”komma från” din svärmor att brytas ut från tillgångarna och tillfalla din svärmors arvingar (hur stor den andelen blir beror på hur mycket din svärfar fick från din svärmor när hon dog). När den andelen är utbruten så kommer det som återstår att delas på tre lika poster, eftersom din svärfar hade tre barn. När din svärfar dör kommer alltså din svärmors och din svärfars gemensamma barn ärva från båda sina föräldrar, och din svärfars särkullbarn kommer att ärva från ”bara” din svärfar.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (440)
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (85192)